Welzijnsgericht ondernemen: ‘Er zijn nog zoveel kansen en opportuniteiten’

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond zet volop in op welzijnsgericht ondernemerschap. Op regelmatige basis laten we onze leden aan het woord over het onderwerp.

Anneleen De Rocker is directeur van CKG Lentekind in Vlimmeren: ‘Zorg dragen voor je cliënten en je medewerkers, innovatief en proactief zijn: dat is hoe ik naar welzijnsgericht ondernemen kijk. We moeten mee zijn met de veranderingen in de samenleving, mogen niet achterophinken. Eigenlijk moeten we al vóór de regering beslist hoe iets moet, met de zaken in kwestie bezig zijn. Dat houdt onder andere in dat we nog meer vraaggericht moeten werken en dat we onszelf meer in de markt moeten zetten. Ik ben ervan overtuigd dat dat laatste geen afbreuk hoeft te doen aan de goede zorgen voor mensen.’

 

Innovatietraject

'Via het Vlaams Welzijnsverbond kon je je bij het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen kandidaat stellen als gastorganisatie voor een innovatieoefening. Bij Lentekind hebben we die kans gegrepen. Daardoor konden we de voorbije maanden gedurende drie middagen samen met zestig mensen brainstormen over hoe Lentekind 2.0 er idealiter zou uitzien. We dachten na over vernieuwing in het algemeen, maar vooral ook op het vlak van infrastructuur. Onze gebouwen zijn namelijk verouderd, ze zijn niet meer aangepast aan de huidige normen en wensen van bijvoorbeeld kleinschaligheid en huiselijkheid.’

 

Over het muurtje

‘Het boeiende aan ons innovatietraject was dat niet alleen onze eigen medewerkers, maar ook mensen uit heel uiteenlopende sectoren eraan deelnamen. Er was vertegenwoordiging vanuit het Agentschap Opgroeien, het gemeentebestuur, scholen, andere zorgvoorzieningen, ondernemers … Het voelde goed om door al die partijen te worden ondersteund. Ik vind dat we sowieso meer over het muurtje moeten gaan kijken, meer moeten samenwerken, zowel binnen de sector als over de sectorgrenzen heen. En waarom niet over de taal- en landsgrenzen heen? We kunnen zoveel leren van elkaar. Als we CKG Lentekind onder een glazen stolp zouden plaatsen, zouden we niet ver geraken.’

 

Focus op kinderen

‘Een van de zaken die bijvoorbeeld tijdens de innovatieoefening werden bevestigd, is dat ons terrein te groot is voor ons alleen. We zijn nu volop aan het bekijken hoe we het met andere initiatieven zouden kunnen delen. Bij voorkeur initiatieven die ook een focus hebben op kinderen, zoals buitenschoolse opvang of kindertherapeuten. Belangrijk is sowieso dat we een langetermijnvisie uitwerken. Ik vind dat we zeker twintig tot dertig jaar vooruit moeten kijken, zodat we iets duurzaams op poten kunnen zetten.’

 

Betrokkenheid

‘We betrekken onze medewerkers bij elke stap die we zetten. We brengen hen op de hoogte, roepen hen op om ideeën te spuien … Het zijn uiteindelijk zij die het doen, die zich van ’s ochtends tot ’s avonds en zelfs ’s nachts voor de kinderen en gezinnen inzetten. Ze hebben de voorbije jaren al veel veranderingen moeten ondergaan. Dat ze daar toch flexibel mee blijven omgaan, dat ze het voordeel voor de werking soms voor dat van zichzelf zetten, siert hen.’

 

Kunst- en vliegwerk

‘Ik ben nu vijf jaar in de welzijnssector aan de slag. Het belangrijkste dat ik al heb geleerd, is dat je zeer creatief moet zijn met weinig middelen. We moeten alles wat we doen nog meer in vraag stellen in het licht van onze missie en trachten onze activiteiten efficiënter en effectiever te organiseren. Het is toch vaak kunst- en vliegwerk om al wat wordt verwacht ook waar te maken. Ik hoop dus dat de volgende minister van Welzijn net zoals Jo Vandeurzen gelooft in uitbreiding en ook bereid is om er de nodige middelen tegenover te zetten. Er zijn nog zoveel kansen en opportuniteiten. Wat me wel soms zorgen baart, is dat sommige zaken al zolang bestaan, dat we ze bijna als vanzelfsprekend zouden gaan beschouwen. De beddencarrousel bijvoorbeeld, waarbij kinderen zonder veel perspectief van de ene voorziening naar de andere worden doorgestuurd. Zulke zaken zouden sneller moeten kunnen worden verholpen.’

 

Meer weten over welzijnsgericht ondernemerschap? Het Vlaams Welzijnsverbond ontwikkelde onder meer een kompas welzijnsgericht ondernemen en een online platform waar goede praktijken worden verzameld. Voor meer informatie kan je terecht bij mark.vanhumbeeck@vlaamswelzijnsverbond.be.