Welzijnsgericht ondernemen: ‘Verandering wakkert de creativiteit aan’

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond zet volop in op welzijnsgericht ondernemerschap. Op regelmatige basis laten we een van onze leden aan het woord over het onderwerp.

Regine Moreel is algemeen directeur van Mivalti in Tielt, een vzw die volwassenen met een beperking begeleidt: ‘Tien jaar geleden startte ik mijn opdracht bij Mivalti. Volgens mij was dat net op het juiste moment. Ik heb alle veranderingen in de sector van dichtbij kunnen meemaken. En aangezien ik daarvoor altijd in een projectmatige omgeving had gewerkt, had ik al de nodige bagage om met alle omwentelingen om te gaan.’

Roots in ondernemerschap
‘Aan de ziel van de organisatie hebben we door alle veranderingen heen niet geraakt. Die móét je juist respecteren. De roots van Mivalti lagen sowieso al in het ondernemerschap en bovendien had ik het geluk een pionier te mogen opvolgen. We hebben er vooral voor gezorgd dat we weer helemaal mee zijn met de hedendaagse trends, dat het hart opnieuw wat sneller is gaan kloppen. Onze organisatie is bijvoorbeeld altijd sterk lokaal verankerd geweest. Ze heeft een goede naam en faam en wordt sterk geapprecieerd om haar warmte. Dan is het opletten dat je niet te veel gaat voortkabbelen, maar nog altijd ‘à jour’ blijft. Zo hebben we ervoor gezorgd dat we niet enkel floreren op onze eigen locatie en ook huizen en tal van initiatieven in de omgeving opgericht. Denk aan de artotheek waar Mivalti kunstwerken uitleent en onze geschenkenwinkel, het Mivaltientje. Ook onze vrijwilligerswerking is sterk uitgebreid.’

Samenwerking
‘Nog iets waar ik trots op ben, zijn de samenwerkingsverbanden die we regionaal tot stand hebben gebracht. Samen met enkele collega’s heb ik onder andere het Midwest-overleg geïnstalleerd. Al een zevental jaar zitten we op geregelde tijdstippen met alle regionale zorgaanbieders rond de tafel om te zoeken naar leemtes in de regio, naar afstemming … Er heerst op die vergaderingen een heel open sfeer en cultuur, waardoor we snel kunnen schakelen als dat nodig is.’

Aard van het beestje
‘Verandering wakkert bij mij de creativiteit aan, ik zie het als een mogelijkheid en uitdaging. Ik ben niet vlug te remmen, dat is de aard van het beestje. Mijn medewerkers zeggen me weleens dat ze me niet kunnen volgen. Dat vind ik sowieso de grootste zorg: je moet altijd voldoende aandacht blijven houden voor je medewerkers, want het grootste gewicht van een verandering komt sowieso bij hen terecht. Zij vangen nu bijvoorbeeld een publiek op dat met meer complexe problematieken kampt. De verwachtingen van de cliënten en hun context worden anders: meer geënt op de regie van het eigen leven. Er komt momenteel een heuse tsunami op de medewerkers af, dus moeten we hen zo ondersteunen dat het perspectief blijft en ze hun opdracht als even betekenisvol beleven. Nu kunnen we nog putten uit de bagage van het verleden. Dat biedt ons de ruimte om vlot in te spelen op de zich snel wijzigende context. Ik schat dat we pas binnen vijf à tien jaar de effecten van de omwenteling binnen onze sector zullen voelen. Ons proactief opstellen is volgens mij het enige antwoord. De kunst is de medewerkers mee te krijgen in die gedrevenheid.’

Schroom
‘Als ondernemers moeten we er durven te staan. Ik vind dat we sterker moeten geloven in onszelf en onze plek als welzijnsgerichte ondernemer meer expliciet kenbaar en hard moeten maken. We hebben een missie met een unieke meerwaarde, en toch voelen we ergens nog schroom om over het muurtje van de profitsector te kijken. Ik ben ervan overtuigd dat één en één drie kan zijn. Als ondernemer hebben we allemaal dezelfde drive: verbeteren, innoveren, netwerken ... We komen allen dezelfde uitdagingen tegen op onze weg. Nog meer van elkaar kunnen leren zou me bezielen, inspireren, motiveren en me nog sterker in het veld zetten.’

Hoger doel
‘Onze maatschappelijke opdracht is wat ons als welzijnsgericht ondernemer drijft: we creëren een sociale impact en zorgen dat het hogere doel waar we voor staan wordt waargemaakt. Impact is verbonden aan behoefte. De behoeften van de meest kwetsbare personen in de samenleving lenigen is mijn motief, mijn beweegreden als welzijnsgericht ondernemer. Het draait voor mij echt te allen tijde om dat enige hogere doel. Ik zie mezelf daarin enkel als middel.’

 

Meer weten over welzijnsgericht ondernemerschap? Het Vlaams Welzijnsverbond ontwikkelde onder meer een kompas welzijnsgericht ondernemen en een online platform waar goede praktijken worden verzameld. Voor meer informatie daarover kan je terecht bij mark.vanhumbeeck@vlaamswelzijnsverbond.be.