Mensen met een handicap tellen voor deze regering niet mee

Printervriendelijke versiePDF version

De Vlaamse Regering kondigde in september 2020 aan dat in 2021 € 230 miljoen in de wachtlijsten voor mensen met een handicap wordt geïnvesteerd. Daarnaast zou men een investeringsplan voor de toekomst uitwerken. Negen middenveldorganisaties (Vlaams Welzijnsverbond, Absoluut, SOM, Fovig, VFG, Gezin en Handicap, KVG, Onafhankelijk Leven, Trefpunt Verstandelijke Handicap) die mensen met een handicap vertegenwoordigen zijn zwaar misnoegd dat er vandaag nog steeds geen toekomstplan is en dat de al beloofde budgetten niet worden vrijgemaakt. Voor de organisaties is het duidelijk dat mensen met een handicap niet meetellen voor deze regering. 

Vandaag staan 16.691 meerderjarigen en 1.580 minderjarigen op de wachtlijst voor een persoonsvolgend of persoonlijk assistentiebudget. Daarnaast wachten 3.500 jongeren op ondersteuning door een multifunctioneel centrum (MFC). Zij wachten al jarenlang op het budget dat ze nodig hebben om hun zorg en ondersteuning te organiseren.

De Vlaamse regering beweert de wachtlijsten te willen aanpakken, maar in de praktijk is daar weinig van te merken. Zolang er geen investeringsplan is, blijven de wachtlijsten wat ze zijn. Mensen met een handicap die op een budget wachten, zijn voorlopig veroordeeld tot een eeuwige lockdown. Met het budget dat reeds in september 2020 werd beloofd, zouden in afwachting van een investeringsplan al heel wat budgetten kunnen worden uitgekeerd. Het geld ligt er, maar wordt niet gebruikt. 
Investeringsplan laat op zich wachten

De lange wachtlijsten staan al lang op de politieke agenda. In het regeerakkoord van de Vlaamse regering werd er dan ook expliciet een punt van gemaakt om extra budgettaire ruimte vrij te maken om deze problematiek aan te pakken. € 270 miljoen, verspreid over 4 jaar, zou het aantal wachtdossiers moeten reduceren.  

In september 2020 kondigde minister-president Jambon bovendien aan om al vanaf 2021 € 230 miljoen extra in te zetten, recurrent gedurende de rest van de legislatuur. Goed nieuws voor de mensen op de wachtlijsten. Maar dit betekent een hogere kost voor de Vlaamse Regering omdat men het volledige budget al in 2021 investeert en niet spreidt over de hele legislatuur. De Vlaamse overheid beloofde om een investeringsplan uit te werken. Wij zijn  nu begin juni maar de Vlaamse regering slaagt er niet in om hierover een akkoord te sluiten. 
 Met als gevolg dat de beloofde middelen niet ingezet kunnen worden en de wachtlijsten blijven wat ze zijn. Ook al is er in de sector een ruim draagvlak om mensen met de meest dringende ondersteuningsnoden (hoogste prioriteitengroep) zo snel mogelijk te helpen.

Uitzichtloze situatie
Voor veel mensen met een handicap betekent dit echter dat ze in een uitzichtloze situatie zitten en blijven zitten. Zo getuigt de mama van Anneleen, een jonge vrouw met een ernstige verstandelijke beperking: “Anneleen staat al sinds haar 21ste op de wachtlijst. Zij gaat nog altijd naar school omdat wij nog geen budget hebben voor een andere dagbesteding. Omdat we voelden dat ze schoolmoe werd en om haar wereld te verruimen gaat ze sinds vorige zomer 2 dagen per week naar een dagcentrum. Dat betalen we volledig zelf. We vinden het heel belangrijk om goed voor Anneleen te zorgen en haar te helpen een leven uit te bouwen maar we blijven ter plaatse trappelen omdat we geen perspectief hebben op een budget. Ondertussen ziet Anneleen haar broers op kot gaan en een eigen leven uitbouwen en voor haar blijft alles hetzelfde.”

VN-Verdrag wordt niet gerespecteerd
België ondertekende in 2007 het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap. Unia concludeerde al meermaals dat België zijn verplichtingen niet nakomt. Ook vandaag moeten we vaststellen dat de overheid geen toekomstvisie uitwerkt voor een steeds groter wordende groep personen met een handicap.