Doe mee aan de Green Deal Duurzame Zorg

Printervriendelijke versiePDF version

Groener? Duurzamer? Ook jouw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst!

De impact van de klimaatcrisis en vervuiling op onze gezondheid, ons welbevinden en onze leefomgeving is gigantisch. Duurzaamheid en gezondheid gaan hand in hand. Elke inspanning die we samen leveren voor onze natuur, is er ook één voor onszelf. Met deze Green Deal wil Verso de dynamiek rond duurzaamheid aanzwengelen binnen de zorg- en welzijnssectoren.

Wat is de Green Deal duurzame zorg?

In de Green Deal Duurzame Zorg biedt de Vlaamse overheid een overkoepelende structuur waarin organisaties van binnen en buiten de welzijns- en zorgsector kennis en ervaring kunnen delen en kunnen samenwerken met als doel de verduurzaming van de sector. Door als welzijnsorganisatie in te tekenen op de Green deal engageer je je tot het uitvoeren van concrete, duurzame acties aangepast aan de mogelijkheden van jouw organisatie. De optelsom van deze acties, zowel klein als groot, zijn een gezamenlijk positief signaal en zorgen voor een duurzame versnelling.

Een Green Deal in het algemeen is een vrijwillige, ambitieuze overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een duurzaam project te starten. Het opnemen van een engagement gebeurt vrijwillig en houdt een inspanningsverbintenis in (geen resultaatsverbintenis). De partijen die intekenen op een green deal engageren zich om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om het project te realiseren. Reeds 12 Green Deals werden op de rails gezet. De 13e, de Green Deal Duurzame Zorg, gaat van start op 15 maart  2023. Deze Green Deal (met bijhorende engagementen) duurt 3 jaar.

De Deal

De Green Deal Duurzame Zorg is opgebouwd rond vier thema’s:

 1. Natuur & Gezondheid
 2. Klimaat & Infrastructuur
 3. Materialen & Afval
 4. Geneesmiddelen in water

Voordelen van deelname aan de Green Deal duurzame zorg

 • Je krijgt toegang tot een inspirerend lerend netwerk waar expertise, kennis en ervaring wordt gedeeld 
 • Je maakt nieuwe connecties met interessante partners van binnen en buiten de sector en krijgt de kans om samen te werken 
 • Je leert inspirerende initiatieven en green dreamers en leaders kennen 
 • Praktische opvolging door de facilitator van de Vlaamse overheid 
 • Verhoogde zichtbaarheid van de eigen organisatie 
 • Effectieve verduurzaming 

Teken in op de Green Deal 

De intekening op de Green Deal Duurzame Zorg doe je aan de hand van het engagementsformulier. Hierin vermeld je op welke acties jouw organisatie wil inzetten gedurende de Green Deal periode.

 • Kies minimum twee acties uit de inspiratietekst
 • Vul het engagementsformulier in 
 • Laad het ingevulde en ondertekende engagementsformulier op, op de online intekenmodule 
 • Vul de nodige administratieve gegevens in 

Meer info

Neem deel aan de Kick-off op woensdag 15 maart 2023

Toost mee op de start van dit groen project op de Kick-off op woensdag 15 maart. Inschrijven voor de Kick-off (via intekenmodule) kan tot en met 8 maart 2023.

 

Herbekijk de infosessie van 16 februari