Kaderakkoord in geval van uitlening van werknemers tijdens de uitzonderlijke omstandigheden van de huidige coronacrisis

Printervriendelijke versiePDF version

 

Vandaag is het in veel welzijnsgerichte ondernemingen alle hens aan dek om de coronapandemie in te dijken en de zieken te verzorgen. Maar in sommige welzijnsgerichte ondernemingen zijn de gewone activiteiten teruggeschroefd.

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de socialprofitsectoren hebben hiervoor nu een kaderakkoord afgesloten. Dit “Kaderakkoord in geval van uitlening van werknemers tijdens de uitzonderlijke omstandigheden van de huidige coronacrisis” stelt praktische werkafspraken voor, waaronder werknemers, op vrijwillige basis, arbeidsprestaties kunnen leveren op een andere tewerkstellingsplaats dan hun feitelijke of contractuele tewerkstellingsplaats bij de werkgever waarmee ze door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn.

Dit akkoord werd onderhandeld en onderschreven door Verso, Zorgnet-Icuro, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind, SOM, Sociare en Groep Maatwerk. Deze sectoren tellen meer dan 400.000 arbeidsplaatsen, goed voor bijna 18% van de tewerkstelling in Vlaanderen.

Sociale ondernemingen uit alle sectoren kunnen via het aanmeldformulier hun beschikbare kandidaten op dit platform van Zorgnet-icuro bekendmaken. Zorgnet-icuro stelt het platvorm open voor alle sociale ondernemingen.