Op uitwisselingsbezoek naar Denemarken

Printervriendelijke versiePDF version

Kinderopvang staat in Denemarken hoog op de politieke en maatschappelijke agenda.  Elk kind heeft recht op een plaats  in de kinderopvang, de loon – en arbeidsvoorwaarden zitten goed, er wordt gestreefd naar een begeleider-kind ratio van 1 op 3 (tot maximaal 1 op 5), er is veel aandacht voor buitenspel,…

Wij brachten een bezoek aan verschillende onthaalouders. Zij werken net als in Vlaanderen in de eigen gezinswoning. Maar 1 keer per week spreken ze met een vaste groep van 5 tot 7 onthaalouders en hun kinderen op een vaste dag af in een playgroup.

Een playgroup is een plek in de buurt die is ingericht voor de opvang van kinderen en waar de groep onthaalouders  samen de kinderen opvangen. Dit betekent heel concreet dat ouders 1 x per week hun kinderen niet afzetten bij de onthaalouder thuis, maar in de playgroup. Daar worden de kinderen opgevangen door de verschillende onthaalouders. De 5 tot 7 onthaalouders zorgen dan voor ‘elkaars’ kinderen.

Het mooie aan dit formele systeem van samenkomen in een playgroup, is dat de kinderen elkaar en de andere onthaalouders heel goed kennen. Zo leren ze samenspelen met andere kinderen en andere volwassenen. Dit biedt heel wat voordelen naar de kinderen en de ouders, omdat ze bij ziekte of vakantie van de vaste onthaalouder, worden opgevangen bij een andere onthaalouder uit de groep. Dit is dan geen onbekende. 

Het formele systeem van playgroups biedt ook voordelen voor de onthaalouders. Het haalt de onthaalouders uit hun isolement. Ze zien hoe andere onthaalouders reageren op bepaald gedrag van kinderen, ze wisselen tips uit, kunnen samen reflecteren over hun eigen handelen. Het zorgt er ook voor dat de onthaalouders elkaar opzoeken op andere dagen van de week.  Elke onthaalouder is uitgerust met een bakfiets waardoor ze heel gemakkelijk op bezoek kunnen bij andere onthaalouders thuis of om af te spreken om samen te picknicken in het park, om samen naar een speeltuin te gaan.

Daarenboven komt ook de pedagogische coach wekelijks naar de playgroup. Ook zij leert hierdoor de kinderen, de ouders en de onthaalouders beter kennen. Vanuit haar coachende rol kan ze ‘voorleven’ hoe ze met de kinderen omgaat, hoe ze voor een rijke speel- leer- en zorgomgeving zorgt. Ze kan ook snel bijsturen indien nodig.

Wij kunnen het systeem van Denemarken niet zomaar kopiëren naar België want België is Denemarken niet, maar we hebben wel tal van mooie praktijken gezien die inspiratie bieden om na te denken over het beroep en de werkomstandigheden binnen de gezinsopvang.

We kijken uit naar het derde uitwisselingsmoment in oktober in Ierland.