Vlaams Welzijnsverbond op conferentie EASPD in Malta

Printervriendelijke versiePDF version

Op 13 en 14 oktober vond in Malta de jaarlijkse conferentie van de EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities) plaats. De conferentie stond ditmaal in het teken van kwaliteit van leven en kwaliteit van dienstverlening. Lille Dumortier, stafmedewerker ondersteuning van personen met een handicap bij het Vlaams Welzijnsverbond, volgde met veel interesse verschillende lezingen en workshops. Naast een stevige Europese vertegenwoordiging uit landen zoals Finland, Oostenrijk, Griekenland en Spanje, waren er voor het eerst ook deelnemers uit de VS aanwezig.

Het centrale thema was natuurlijk: wat is kwaliteit en hoe kunnen we dit meten? De deelnemers kregen daarover inspirerende voorbeelden gepresenteerd van modellen om kwaliteit te meten. Die modellen functioneren niet alleen als meetinstrument, ze worden ook ingezet om de kwaliteit van leven van de gebruikers te verbeteren. Essentieel bij die modellen en methodieken is dat de gebruikers centraal staan.

Er werd ook gekeken naar ons land en dan specifiek naar Vlaanderen. Zo geldt het Vlaams systeem van persoonsvolgende financiering vaak als voorbeeld binnen de Europese context. Tijdens één van de workshops werd PVF zelfs voorgesteld als een veelbelovend model om ondersteuning voor personen met een handicap kwaliteitsvol te financieren. Verder gaf Jan Šiška, onderzoeker aan de universiteit van Minnesota, een uitgebreide toelichting over het rapport dat de EASPD opstelde rond de innovatieve kaders om kwaliteit van dienstverlening voor personen met een handicap te meten. Het volledige rapport vind je hier terug.

Vanuit het Vlaams Welzijnsverbond nemen we deel aan verschillende Member Fora van EASPD. Zo werd er binnen de Policy Impact Group meer info gegeven over de nieuwe European Care Strategy en hoe die in de toekomst belangrijk zal zijn voor de koers die de EU zal varen op het vlak van zorg en welzijn. Het Member Forum on Inclusive Living is dan weer volop bezig met het opstellen van een nota rond de-institutionalisering. We houden als Vlaams Welzijnsverbond uiteraard de vinger aan de pols rond al deze ontwikkelingen.