Digitale wegwijzer voor personen met een handicap

Printervriendelijke versiePDF version

Sinds 2017 ontvangen personen met een handicap een persoonsvolgend budget, zodat ze hun eigen ondersteuning kunnen organiseren. In de praktijk blijkt het weliswaar niet zo eenvoudig voor zorgvragers om in het grote aanbod die ondersteuning te vinden die het best bij hen past. Daarom ontwikkelt de vzw PVBwijzer nu op vraag van de Vlaamse regering een digitaal zoekplatform.

Op de PVBwijzer zullen zorgvragers niet alleen kunnen zoeken naar het beschikbare zorgaanbod, ze zullen ook een eerste contact kunnen leggen met een zorgaanbieder. Om de neutraliteit te garanderen, wordt het platform ondersteund door verschillende stakeholders, onder wie het Vlaams Welzijnsverbond.

Het IT-gedeelte van het nieuwe platform is in handen van het VAPH. Het agentschap verbetert volop de huidige wegwijzer. Er zijn nu al meer zoekfuncties voor de gebruikers. Tegen de zomer zullen zorgvragers ook een persoonlijk assistent kunnen vinden via het platform en eind 2019 zal alles worden overgezet naar een volledig nieuwe website. In de loop van 2020 zal ook het niet-vergunde zorgaanbod zich op de PVBwijzer kenbaar kunnen maken en ten slotte zal interactie met een zorgaanbieder mogelijk worden.

Om alle zoekfuncties in te voeren en te optimaliseren heeft de PVBwijzer op dit moment zoveel mogelijk informatie van de vergunde zorgaanbieders nodig. Check dus zeker jouw gegevens die al in de huidige wegwijzer zitten. Die informatie blijft sowieso behouden, maar kan worden aangevuld via deze handleiding.