De Preventiepeiling in jeugdhulporganisaties

Printervriendelijke versiePDF version

Hoe gaat het met het preventieve gezondheidsbeleid in jouw jeugdhulporganisatie? 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw nodigt opnieuw alle jeugdhulporganisaties in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel uit om deel te nemen aan de Preventiepeiling (luik 2).  

In een korte bevraging van 10 minuten peilen ze hoe jeugdhulporganisaties ervoor zorgen dat hun preventief gezondheidsbeleid succesvol is. Bijvoorbeeld hoe jeugdhulporganisaties communiceren over hun gezondheidsbeleid. Of ze samenwerken met andere organisaties en partners om acties en werkpunten te bepalen. En of ze de kinderen/jongeren betrekken bij het gezondheidsbeleid binnen de jeugdhulporganisatie.

Deelnemen: peiling voor jeugdhulporganisaties

Meer info? Preventiepeiling