We bouwen samen aan een inclusieve kinderopvang

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond vindt dat de kinderopvang er is voor iedereen. Ook voor kinderen met een beperking. Om hen de juiste opvang op maat te kunnen bieden, stimuleren we organisatoren kinderopvang om structureel samen te werken met organisaties die hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan minderjarigen met een (vermoeden van) beperking. Op die manier kunnen ook ouders van een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte rekenen op laagdrempelige en toegankelijke opvang in hun eigen regio én erop vertrouwen dat hun kind de gepaste zorg krijgt vanuit de nodige expertise. Inclusieve kinderopvang kan zo de start zijn voor een geïntegreerd traject of een opstap naar gespecialiseerde hulp.

Ontdek als bijlage onze sensibiliseringsaffiche.