Webinars VIPA: Zorg voor het klimaat

Printervriendelijke versiePDF version

Welzijn is uw corebusiness. Willen we inzetten op een preventief gezondheidsbeleid, dan dienen we vanuit de welzijnssector ook zorg te dragen voor het klimaat. De effecten van de klimaatopwarming zijn nu reeds zichtbaar in de top tien van de gezondheidsuitdagingen. 

Met dit bewustzijn ondertekende de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, samen met acht koepelorganisaties, het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 12 januari 2017 13 klimaatengagementen.

Via de ‘Zorg voor Klimaat’ webinars willen VIPA, VEB en de koepelorganisaties jullie inzichten geven in de impact van de klimaatverandering op de zorg, de veranderingen in regelgeving en procedures en een overzicht van de verschillende ondersteunende maatregelen en initiatieven waar u als zorgvoorziening beroep op kan doen.

De webinars vervangen de eerder aangekondigde studiedagen en vinden plaats op 8, 12, 14, 27 en 29 oktober. U kan inschrijven via volgende link.