Koning Boudewijnstichting financiert projecten in en voor zorgsector

Printervriendelijke versiePDF version

Het Fonds voor Solidaire Zorg lanceert zijn eerste twee projectoproepen. Eind maart richtte de Koning Boudewijnstichting dit Fonds op, op vraag van vele schenkers en ondernemingen. Het verzamelt middelen om ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen te steunen tijdens de volgende maanden. Nu de eerste piek van de coronacrisis voorbij lijkt te zijn, moeten deze instellingen zich voorbereiden om nog een lange tijd om te gaan met de aanwezigheid van het COVID-19-virus in de samenleving. Dat vergt ingrijpende aanpassingen aan de manier van werken voor het zorgpersoneel en aan het samenleven in de instellingen.

Met de eerste oproep wil het Fonds ertoe bijdragen dat sociale contacten zoveel mogelijk kunnen worden hervat, met patiënten in ziekenhuizen en met bewoners van residentiële zorginstellingen voor mensen met psychische problemen of een handicap, en voor kwetsbare kinderen en jongeren. Er is behoefte aan oplossingen om die contacten te garanderen, zo humaan mogelijk en met respect voor de veiligheidsregels.

De focus van de tweede oproep is het delen van kennis en expertise in en tussen residentiële zorginstellingen inzake de preventie en controle van infecties. Het gaat meer specifiek om instellingen voor ouderen, voor mensen met psychische problemen of een beperking, en instellingen voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Lees ook:

 

Lees het persbericht

 

Consulteer de oproep rond het verzekeren van sociale contacten

 

Consulteer de oproep rond preventie en controle van infecties