Eindpublicatie Kinderrechtencoalitie: Leer mij groeien – over onderwijs en kinderrechten

Printervriendelijke versiePDF version

Eind januari verscheen 'Leer mij groeien – over onderwijs en kinderrechten', een publicatie van de Kinderrechtencoalitie. Het is voor de Kinderrechtencoalitie de afronding van een traject. Gedurende twee jaar verdiepte de organisatie zich in onderwijs en kinderrechten.

Onderwijs is een elementair onderdeel van het Kinderrechtenverdrag. Elk kind heeft dan ook recht op onderwijs. Helaas is dit niet voor alle kinderen en jongeren realiteit. Heel wat kinderen en jongeren ervaren drempels waardoor ze niet volwaardig kunnen deelnemen aan het onderwijs. Bovendien heeft naar school gaan, naast de verwezenlijking van het recht op onderwijs, impact op tal van andere kinderrechten.

In ‘Leer mij groeien’ bundelt de Kinderrechtencoalitie een reeks teksten omtrent uitdagingen voor het onderwijs. De aangedragen oplossingen zijn bijzonder divers. Ook twee collega's van het Vlaams Welzijnsverbond leverden hun bijdrage.

Barbara Devos, stafmedewerker kinderopvang, trok midden mei 2022 op studiereis naar Denemarken. Samen met beleidsmedewerkers en onderzoekers uit verschillende andere Europese landen zag ze er hoe de Denen ECEC (Early Childhood Education & Care) aanpakken. Haar tekst is daar een verslag van.

Mieke Segers, sectorcoördinator jeugdhulp en gezinsondersteuning, gaat dieper in op het recht op gepast onderwijs voor kinderen en jongeren met (complexe) ondersteuningsnoden. Alhoewel er nog heel wel wat uitdagingen op de plank liggen is er een sterk geloof in de mogelijkheden wanneer onderwijs en welzijn dezelfde kaart trekken: de kaart van het kind.

De volledige tekst kan u hiernaast downloaden. De tekst van Barbara vindt u op blz. 15 en die van Mieke op blz. 72.