Open brief: vzw Ruyskensveld

Printervriendelijke versiePDF version

De vijfde coronagolf gaat stilaan liggen, maar de impact ervan zindert nog na in al onze sectoren. Er is dan ook enorm veel gevraagd van kinderen, jongeren en hun gezinnen, maar daarnaast zeker ook van de medewerkers in onze organisaties. Zowel bij de logistieke functies, begeleiders, staf als directie. Op alle niveaus werden grote inspanningen geleverd om de continuïteit én de kwaliteit van dienst- en hulpverlening te blijven garanderen. Die bovenmenselijke inspanning kreeg vaak niet de maatschappelijke waardering en erkenning die ze verdiende.

In onderstaande open brief verwoordt vzw Ruyskensveld, een organisatie voor jeugdhulp, deze bekommernis. We pikten dit signaal ook op in de bredere sector jeugdhulp. We vinden het dan ook belangrijk om deze brief onder uw aandacht te brengen.