Activiteitenverslag van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

Printervriendelijke versiePDF version

Het jaar 2021 frustreerde veel vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties: strikte maatregelen, gehele of gedeeltelijke lockdowns die een impact hadden op het enthousiasme van mensen om te vrijwilligen. Er was een forse terugval van het aantal activiteiten, mensen programmeerden activiteiten maar moesten die dan weer afblazen. Vroegen zich meer dan eens af of ze de handdoek niet beter in de ring zouden werpen.

Dat belette de Hoge Raad voor Vrijwilligers niet, om ondersteuning te bieden, de regelgeving op te volgen, adviezen te verstrekken. De HRV heeft in 2021 8 adviezen neergelegd, waarvan 7 aan de Voogdijminister voor het Vrijwilligerswerk, Minister voor Sociale Zaken, Minister Vandenbroucke.

Minister Vandenbroucke, sta ons toe ons tot u, en de voltallige Federale Regering te richten. Het gevoerde beleid, onder het mom van ‘crisismanagement’ ten overstaan van vrijwilligers verzwakte het vertrouwen, van zowel de HRV als adviesraad, als van zoveel organisaties en vrijwilligers die met lede ogen toekeken hoe de ene uitzondering op de andere in de Vrijwilligerswet sloop.

Regelgeving die inconsequent is, die voor verwarring en onzekerheid in het werkveld zorgt. Die vrijwilligers reduceert tot goedkope arbeidskrachten, hen inzet in settings die vrij moeten blijven van inzet van vrijwilligers, de commerciële instellingen.

We hebben in 5 adviezen gewaarschuwd, negatief geoordeeld. Vijf negatieve adviezen is erg veel voor een werkdomein dat gekenmerkt wordt door sectoren die doorgaans verder gaan, vooruit kijken, bereid zijn tot samenwerking. We hadden geen keuze.

Het is erg jammer dat er op geen enkel moment moeite gedaan werd naar onze grieven te luisteren, laat staan er een goed onderbouwde reactie op te geven. We moesten vaststellen dat de Vrijwilligerswet verworden is tot een vodje papier.

De Hoge Raad voor Vrijwilligers is samengesteld uit verschillende sectoren. De leden zijn geëngageerd, halen er geen plezier uit negatieve commentaren aan de lopende band te produceren zoals in 2021. Is de HRV nog waardevol in jullie ogen? Het kan toch niet de bedoeling zijn een loopje te nemen met weloverwogen advies van een formeel opgericht federaal adviesorgaan? Vrijwilligerswerk verdient beter. Het bestaat uit engagement van mensen die goed willen doen, die bereid zijn, zonder bezoldiging, tijd en energie te investeren in het helpen van anderen, die aan de samenleving willen bouwen.