Pedagogische coaches aan de slag

Printervriendelijke versiePDF version

“Ik wil het verschil maken”

Niet één, twee of drie, maar meteen zes nieuwe collega’s draaien sinds kort mee in het team kinderopvang van het Vlaams Welzijnsverbond. Alle zes gaan ze aan de slag als pedagogisch coach. In die rol zullen ze als een echte vliegende brigade hulp en ondersteuning bieden aan onthaalouders in heel Vlaanderen. De focus ligt op startende onthaalouders, pedagogisch moeilijkere situaties en het gebruik van MeMoQ. Dat is een tool om de pedagogische kwaliteit van een opvang te evalueren.

Pool gezinsopvang

De komst van die pedagogische coaches of pedagogische bachelors, zoals ze soms genoemd worden, is een belangrijke stap in de uitbreiding van de opdracht van de pool gezinsopvang, vertelt algemeen directeur Hendrik Delaruelle. “In 2006 zagen vijf pools het levenslicht. Dat zijn naast het Vlaams Welzijnsverbond, het VVSG, FERM, FELIES en I-Mens. Oorspronkelijk was hun opdracht beperkt tot het verminderen van de werkdruk, bijvoorbeeld door IDEWE een risicoanalyse te laten uitvoeren. In 2019 werden de pools niet alleen verlengd, ze kregen ook twee nieuwe opdrachten. Allereerst moesten ze het beleidsvoerend vermogen bij de organisatoren gezinsopvang versterken. Daarnaast moesten de pools de kinderbegeleiders ook voorbereiden op het verwerven van een kwalificatie. Binnen VIA 6 hebben de Vlaamse regering en de sociale partners nu middelen vrijgemaakt voor de aanwerving van pedagogische bachelors. Daarbij werd ervoor gekozen om de coaches in te schakelen binnen de bestaande poolwerking.”

Tips & tricks

De rol van een pedagogisch coach kan heel breed zijn. Kort gezegd komt het erop neer dat de coach gedurende een welbepaalde periode meedraait binnen een kinderopvang. De coach ervaart mee de werking en rijkt tips en advies aan. Afhankelijk van het aantal vergunde plaatsen en kinderbegeleiders per dienst komen de pedagogische coaches twee tot acht dagen per maand op de werkvloer. Zo’n traject kan enkele weken of zelfs enkele maanden duren. “De nadruk ligt wel op ondersteuning, wij komen niet om te evalueren. Alles gebeurt in samenspraak”, zegt pedagogisch coach Ann-Sophie Ingelbeen. Volgens stafmedewerker kinderopvang Ellen Maris is die samenwerking cruciaal. “Als coach spring je dan ook steeds bij op vraag van de organisatie zelf en niet omgekeerd.”

Veel variatie

Een pedagogisch coach is dus niet vast verbonden aan één werkplek. “Maar dat is juist leuk, ik hou wel van die variatie” zegt Ann-Sophie Ingelbeen. Elke coach zal wel actief zijn binnen een bepaalde regio. Zo gaat Eline Lampaert aan de slag in Oost-Vlaanderen. Tot voor kort was ze zelf nog aan het werk als kinderbegeleider. “Ik deed dat sinds 2014 en weet dus waar de moeilijkheden liggen. Ik vond het belangrijk om ook die ervaring te hebben. Dat is een grote meerwaarde. Ik hoop als pedagogisch coach dan ook echt het verschil te kunnen maken.” De inzet van de coaches wijst nog maar eens op de belangrijke opvoedkundige rol die kinderbegeleiders hebben, vertelt Ellen Maris. “Binnen de kinderopvang gebeurt natuurlijk meer dan opvang alleen, de kinderbegeleiders hebben ook een belangrijk rol in de pedagogische ontwikkeling van een kind. Als pedagogisch coach kan je een onthaalouder of kinderbegeleider daarbij ondersteunen en nieuwe invalshoeken aanrijken.”

Divers team

Voor elk van de zes pedagogische coaches is het een nieuwe rol. Ann-Sophie Ingelbeen was tot nu kleuterleidster. “Ik heb 12 jaar lang in het onderwijs gestaan en zag de groepen groter en groter worden. Ik miste steeds meer het een-op-eencontact. Als pedagogisch coach zal ik veel beter kunnen voldoen aan die individuele noden.” Yasmine Foets behaalde vorig jaar haar bachelordiploma pedagogie van het jonge kind. Zij is de jongste van de bende. “Het is natuurlijk wel spannend, maar ik heb in mijn stageperiode heel wat zaken opgepikt. Ik kijk er echt naar uit.” Het is opvallend dat de coaches een zeer verschillende achtergrond hebben. “Maar die diversiteit is net een meerwaarde voor ons team”, zegt Ellen Maris. “Door die verscheidenheid kunnen de coaches elkaar aanvullen en versterken.”

Opleiding en vorming

Algemeen directeur Hendrik Delaruelle benadrukt dat er de komende maanden heel wat tijd en middelen worden geïnvesteerd in de coaches, de mentoren en de verantwoordelijken gezinsopvang. En dat allemaal om het pedagogisch coachen te versterken. “We investeren onder meer in het online kennis- en leerplatform BLINK, zodat de organisatoren daar in de toekomst ook zelf mee aan de slag kunnen gaan. We organiseren ook een opleiding rond Video Interactie Begeleiding, zodat het team deze methodiek kan hanteren binnen MeMoQ. Daarnaast ontwikkelen en kopen we ook pedagogische materialen en speelkoffers. Die tools passen binnen een vormingsdag die we organiseren voor de verantwoordelijken gezinsopvang. Tijdens die dag zal er gewerkt worden rond het versterken van de pedagogische kwaliteiten binnen de opvang. Maar het team trekt ook op pad, onder meer naar het ABC-huis. Dat is een onderzoekscentrum voor educatie. Die dag staat ook een ontmoeting met de verantwoordelijken op de agenda. De kers op de taart is een inspiratiebezoek aan Nederland. Een leerrijke uitstap, maar ook wel het uitgelezen moment om de banden wat nauwer aan te halen in deze bijzondere tijden.”