Welzijnsgericht ondernemen: ‘Samenwerking wordt de sleutel'

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond zet volop in op welzijnsgericht ondernemerschap. Op regelmatige basis laten we onze leden aan het woord over het onderwerp.

Koen Dalle is algemeen directeur van Viro, een vzw die mensen met een beperking ondersteunt: ‘Het lijkt me veel fijner om nu directeur te zijn dan twintig jaar geleden. Ik hou wel van wat beweging. Al is er op korte tijd wel heel veel veranderd in de sector voor personen met een beperking. Dat heeft ook onze organisatie in eerste instantie wat onwennig gemaakt. Toch hebben we ons snel vooral op de opportuniteiten gericht. Zo werkten we samen met ons bestuur een nieuwe visie uit en daarin kreeg samenwerking een belangrijke plaats. Zeker nu de vergunde zorgaanbieders moeten inleveren op de organisatiegebonden kosten, zal dat de sleutel worden om nog te kunnen ondernemen.’

Stroomversnelling
‘We zijn in onze regio in gesprek gegaan met mogelijke partners en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we met twee andere vzw’s zijn gefusioneerd. Ik vind een fusie een zeer interessant instrument om zaken mee in een stroomversnelling te brengen. Het verplicht je om toekomstgericht te denken, iets wat je als autonome organisatie soms minder vlug doet. Om een voorbeeld te geven: hoe ziet een sociale dienst er nu uit en wat verwachten we ervan over vijf jaar? Als je je organisatie hertekent, kan je daar het best al rekening mee houden. Hoewel veel organisaties er nog bang voor zijn of kiezen voor minder formele samenwerkingsverbanden, vind ik dat een fusie veel kansen biedt om je af te stemmen op de tijdsgeest.’

Leergeld
‘Al wil ik het ook niet verbloemen: het is geen makkelijk proces. Ook bij ons is het niet zonder slag of stoot gegaan. Dat we snel gingen, zal daar zeker in hebben meegespeeld, al vind ik dat je niet te lang in een overlegfase mag blijven hangen. Maar een aantal zaken hadden we op voorhand niet voldoende ingeschat. Managementstructuur, visie op hulpverlening … zijn essentiële zaken die je het best op voorhand nauwkeurig scherpstelt. Ook praktische beslommeringen zorgden soms voor ergernis. Iedereen had bijvoorbeeld zijn eigen procedures en dan moet je daar een consensus in zien te vinden. We hebben leergeld betaald, maar ik ben ervan overtuigd dat de ervaring die we daardoor hebben opgebouwd, zal renderen.’

Extra kracht
‘Door de fusie hebben de oorspronkelijke vzw’s sowieso meer kracht gekregen. We kunnen onze cliënten nu een breder aanbod geven. Voor onze medewerkers is jobrotatie dan weer makkelijker geworden. We hebben die positieve wijzigingen systematisch proberen aan te tonen. Communicatie is echt een belangrijk onderdeel van een fusie. Ook op dat vlak hebben we soms fouten gemaakt uit goede bedoelingen. We gedroegen ons soms te veel als missionarissen die het even kwamen uitleggen. Gelukkig waren veel mensen snel mee in het verhaal en kunnen we die zaken stilaan achter ons laten.’

Andere pistes
‘Voor ons stopt het verhaal ook niet bij deze fusie. We zijn aan het bekijken welke andere samenwerkingsverbanden nog mogelijk zijn, ook buiten de sectorgrenzen heen. Ik denk dat er vooral verbindende netwerkorganisaties zullen ontstaan. We bewandelen heel wat pistes. Welke knowhow of ondersteunende diensten kunnen we bijvoorbeeld met andere organisaties delen? Hoe kunnen we elkaar in deze veranderende tijden voorthelpen? Al merk ik dat niet iedereen daar evenzeer voor openstaat. Collega’s worden concullega’s en zelfs concurrenten, en dat vind ik jammer. Wij willen bewust heel transparant zijn en zowel meer expertise kunnen binnenhalen als delen.’

 

Meer weten over welzijnsgericht ondernemerschap? Het Vlaams Welzijnsverbond ontwikkelde onder meer een kompas welzijnsgericht ondernemen en een online platform waar goede praktijken worden verzameld. Voor meer informatie kan je terecht bij mark.vanhumbeeck@vlaamswelzijnsverbond.be.

Meer verhalen lees je via deze links:
‘We moeten ook koesteren wat we hebben opgebouwd’
'De grote solidariteit siert de sector'
'Er zijn nog zoveel kansen en opportuniteiten'
'Verandering wakkert de creativiteit aan'
'Dat we nu meer risico's moeten nemen, maakt het boeiend'