Welzijnsgericht ondernemen: ‘De grote solidariteit siert de sector’

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond zet volop in op welzijnsgericht ondernemerschap. Op regelmatige basis laten we onze leden aan het woord over het onderwerp.

Erik Van Acker is algemeen directeur van Heder in Antwerpen, een voorziening die mensen met een motorische en/of verstandelijke beperking ondersteunt: ‘Elke ondernemer moet financiële resultaten behalen en heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. In essentie is er voor mij dus weinig onderscheid tussen gewoon en welzijnsgericht ondernemerschap. Willen we als gemeenschap dat er niet-welzijnsgericht ondernemen bestaat? De welzijnssector trekt mensen aan die zich richten op de maatschappelijke impact. Zij moeten leren omgaan met cijfers. De profitsector moet dan weer leren omgaan met maatschappelijke impact.’

Marktrisico
‘Wat de laatste jaren sterk is veranderd, is dat we nu met marktrisico worden geconfronteerd. Dat heeft in de sector voor personen met een handicap natuurlijk te maken met de persoonsvolgende financiering. Als je nu bijvoorbeeld investeert in een extra leefgroep voor zes cliënten, dan moeten er ook mensen met cash of vouchers naartoe komen. Vroeger had je een erkenning voor een aantal bedden en was de zekerheid vooraf veel groter. Maar mijn nonkel zaliger zei altijd: ‘Wie bang is, krijgt ook kletsen.’ (lacht) We moeten daar dus mee leren omgaan.’

Giswerk
‘Als er één ding is waar ik wel van wakker lig, is het de onzekerheid. Die is in de welzijnssector momenteel wel heel groot. Hoe zullen de wetgeving en de persoonsvolgende budgetten voor minderjarigen eruitzien, hoe zal de PVF voor meerderjarigen evolueren …? Als ondernemer moeten we op dit moment op veel vlakken gissen. Ik merk dat het de sector wat verdeelt. Diegenen die snel willen gaan, nemen het risico en zien wel. Anderen zitten wat te schuiven op hun stoel: ze zetten wel stappen, maar zeer voorzichtig. Een laatste groep wacht gewoon af. Waar Heder zich bevindt? Naargelang het domein in alle drie de groepen.’

De bedoeling
‘In de smeltkroes van veranderingen waar we ons nu in bevinden, hebben we onder andere onze naam en structuur aangepast. DVC Sint-Jozef was niet actueel meer en we wilden de bedoeling van onze organisatie duidelijker maken. ‘Heder’ is een Oudnederlands woord voor helder en transparant. Maar het verwijst ook naar de klimplant hedera. Klimplanten zoeken hun eigen weg, al hebben ze soms wat houvast nodig. Wij gaan ervan uit dat onze cliënten ook zelf hun richting moeten kiezen. Wij bieden hen daar zo veel of zo weinig ondersteuning bij als zij zelf willen.’

Zoektocht
‘Van een eerder hiërarchische structuur zijn we overgestapt naar een structuur die meer ruimte biedt voor eigen initiatief. Voor de hele organisatie is dat nog wennen. Want als je niet wil voorschrijven aan mensen wat en hoe ze iets moeten doen, moeten ze wel heel goed de richting kennen die je uit wil gaan. Dat is momenteel nog een zoektocht. Uiteindelijk willen we hier bij uitkomen: we doen dit omdat we zo zijn.’

Angst voor de concurrent
‘Ik kom uit de banksector en ben nu twee jaar in de welzijnssector aan de slag. Wat me opvalt, is de grote solidariteit. Als je als voorziening een cliënt niet meer gepast kan helpen, is het vanzelfsprekend om de juiste ondersteuning bij collega’s te gaan zoeken. Dat siert de sector, zeker nu de cliënten zelf de budgetten meebrengen. Ook op het vlak van beleid en management is de openheid om van elkaar te leren naar mijn gevoel nog altijd groter dan de angst voor de concurrent. Al wordt samenwerking wel meer afgetast. Mijn visie daarop is: voor één spreekwoordelijke boekhouder moet je het niet doen. Samensmelten moet om meer gaan dan alleen maar die ene spreekwoordelijke boekhouder die je kan uitsparen. Het moet in eerste instantie inhoudelijk en maatschappelijk iets opleveren.’

Meer weten over welzijnsgericht ondernemerschap? Het Vlaams Welzijnsverbond ontwikkelde onder meer een kompas welzijnsgericht ondernemen en een online platform waar goede praktijken worden verzameld. Voor meer informatie kan je terecht bij mark.vanhumbeeck@vlaamswelzijnsverbond.be.