Wat als ouders corona krijgen?

Printervriendelijke versiePDF version

Het kan zomaar gebeuren. Ouders worden getroffen door corona. Hoe moeten de kinderen dan opgevangen worden? Ze kunnen niet zomaar naar de kinderopvang, want het gezin moet in principe in quarantaine. En wie zware symptomen heeft, kan onmogelijk zelf de hele dag voor kleine kinderen zorgen. Limburg werd in de eerste coronagolf zwaar getroffen, waardoor ook heel wat gezinnen in de problemen kwamen. Al snel kwam de vraag bij de CKG’s, de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Ook bij CKG De Stap in Genk.

“Maar dat dreigde ons werk te doorkruisen voor kinderen die echt crisisopvang nodig hebben”, zegt directeur Adelheid Hoewaer van CKG De Stap. We hebben toen heel snel een aantal partners rond de tafel gebracht om die uitdaging aan te gaan. Met veel onderling vertrouwen, solidariteit en een regelluw kader zijn we tot een aanpak gekomen die kinderen de nodige zorg en begeleiding biedt, in de eerste plaats in de eigen omgeving.”

De betrokken partners zijn zeer verscheiden, maar trokken allemaal aan hetzelfde zeel: opvangdiensten voor zieke kinderen, clb’s, scholen, internaten, kinderdagverblijven, jeugdhulpvoorzieningen, noem maar op. Soms hadden zij, door de lockdown, personeel beschikbaar dat andere taken kon opnemen, of waren er vrijwilligers en stagiairs die zich wilden inzetten.

“We zijn vertrokken vanuit de 1 gezin–1 plan–aanpak. Niet alle gezinnen hadden dezelfde noden. Bij sommige was ondersteuning aan huis al voldoende, bijvoorbeeld om eens te koken, te poetsen of aan huiswerkbegeleiding te doen. We keken altijd eerst naar het eigen netwerk van het gezin: familie, vrienden, buren, ... Waar dat nodig was, kon een hulpverlener langskomen om het gezin te ondersteunen. Pas in het uiterste geval hadden we een locatie in Peer klaar staan waar kinderen voltijds konden opgevangen worden met voldoende professionele ondersteuning. Die hebben we uiteindelijk nog niet moeten benutten omdat het netwerk van organisaties telkens een oplossing vond binnen het netwerk van het gezin of met begeleiding aan huis.”

Snel beslissen en de juiste begeleiding opstarten is de boodschap, want kinderen met zieke ouders kunnen daar niet op wachten. “We zijn heel flexibel en doortastend kunnen optreden”, zegt Adelheid. “Alle partners kijken hier zeer tevreden op terug. De coronacrisis was ook een kans om regels te doorbreken en over de sectoren heen samen te werken. Bij de opflakkering in juli hebben we dit trouwens snel weer kunnen oppakken, ook dankzij het grote onderlinge vertrouwen. We blijven dus paraat, wanneer het virus terug aan een opmars zou beginnen. Dit was alleen mogelijk  door met velen buiten de lijntjes te kleuren. Niemand vroeg zich af of men dit wel mocht doen. We deden het gewoon vanuit een oprecht engagement, over structuren en sectoren heen met oog voor deze kwetsbare kinderen.” De aanpak in Limburg is zo succesvol dat het Agentschap Opgroeien besloot om dit ook ter inspiratie te delen in de andere provincies.