Geïnspireerd door ‘De vele gezichten van kwaliteitszorg’

Printervriendelijke versiePDF version

Inspiratiedag Kwaliteit

Verandering is van alle tijden. Dit is niet nieuw, maar veranderingen doen zich steeds vaker en in een steeds hoger tempo voor. Dat heeft een grote impact op het welzijn van mensen en bij uitbreiding de hele samenleving. We hebben dus ook nood nieuwe visies en methodes om betaalbare en duurzame zorg van goede kwaliteit ook in de toekomst te kunnen garanderen voor iedereen. En er is dus ook nood aan een wendbaar kwaliteitskader dat de nodige ruimte biedt aan welzijnsgerichte ondernemers om doelgericht te werken aan kwaliteitsborging, verbetering en vernieuwing met meerwaarde voor burgers, medewerkers, organisaties en de gehele samenleving.

Rond al die thema’s organiseerde de commissie Kwaliteit van het Vlaams Welzijnsverbond de inspiratiedag: ‘De vele gezichten van kwaliteit’. Ruim 240 deelnemers schoven mee aan de kwaliteitstafels en gingen met elkaar in dialoog over de bouwstenen van een eigentijds kwaliteitsbeleid. Velen van hen zijn al of gaan op korte termijn aan de slag met de uitbouw van een eigentijds kwaliteitsbeleid. Inspiratie daarvoor vonden ze bij een hele reeks de experten. Zo ziet Koen Hermans, professor sociaal werk en sociaal beleid (KU Leuven), verantwoorden niet als eenrichtingsverkeer, maar als een relationele praktijk op basis van gelijkwaardigheid. 

Ilse Van den Berckt, onderzoeker (UCLL), gaf tips over hoe je een kwaliteitsbeleid kan uitbouwen met impact. Tot slot deelde Claudia Claes, decaan van de faculteit Mens en Welzijn (UGent), haar inzichten met ons over het concept Kwaliteit van Leven.  

 

Tijdens de lunch kon je ook een bezoek brengen aan een inspiratiemarkt. Verschillende organisaties deelden er hun goede praktijken en ervaringen over hoe ze met kwaliteit aan de slag gaan.  

Heel wat input dus voor de deelnemers. Input die ook ingebracht kan worden op het belanghebbendenoverleg. Dat is het instrument waar concrete invulling zal gegeven worden aan het op komst zijnde kaderdecreet kwaliteit van zorg. Karine Moykens, secretaris-generaal van het Vlaamse Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gaf ook haar visie op dit belanghebbendenoverleg in een videoboodschap op de inspiratiedag.