Extra steun van minister Beke voor jeugdhulp is stap in de goede richting

Printervriendelijke versiePDF version

 

Het Vlaams Welzijnsverbond juicht de extra investering van minister van Welzijn Beke in de jeugdhulp toe. Nog dit jaar krijgt de sector €4,8 miljoen extra middelen. Dat is hard nodig in een sector die ook tijdens de coronacrisis zwaar onder druk kwam te staan. “De bijkomende middelen zijn een stap in de goede richting”, zegt directeur Hendrik Delaruelle. “Tegelijk hopen we dat die verhoging structureel wordt en nog versterkt wordt in de komende jaren, want ook na 2020 blijven de noden in de jeugdhulp bijzonder hoog.” De middelen zullen gebruikt worden om de residentiële opvang te versterken. Zo kan het aanbod uitbreiden en kunnen leefgroepen verkleinen, wat de kwaliteit van de opvang ten goede komt.

Meer jongvolwassenen, meer crisisopvang en meer weekendopvang

De sector vraagt al jaren extra middelen. Jeugdhulpvoorzieningen kampen met een structureel tekort aan plaatsen, zowel voor de opvang op lange termijn als voor crisisopvang. Jeugdhulp anno 2020 wil een aanbod creëren op maat van de jongere, met kleinere leefgroepen die aanpasbaar zijn in functie van de noden. Dat aanbod komt nog sterker onder druk te staan door een aantal factoren: jongvolwassenen blijven langer in de jeugdhulp dan vroeger, de nood aan crisisopvang neemt toe, een stijgend aantal jongeren verblijft ook in het weekend in de voorziening. Daarom zullen ook volgend jaar en de jaren daarna extra middelen nodig zijn voor de sector van de jeugdhulp.

Het Vlaams Welzijnsverbond is ook tevreden dat de CKG’s (Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) kunnen rekenen op extra middelen, hoewel dat de eerder opgelegde besparingen voor hen nog niet compenseert. Nochtans is ook daar de nood zeer groot. De centra bieden in de eerste plaats mobiele en ambulante ondersteuning aan (jonge) gezinnen met kinderen tot 12 jaar, maar hebben, indien daar nood aan is, ook een residentieel aanbod. Zij spelen een belangrijke preventieve rol en kunnen in die zin de druk op jeugdhulpvoorzieningen verminderen.

Jongeren met een beperking vallen uit de boot

De voorzieningen voor jongeren met een beperking, die niet onder jeugdhulp, maar onder VAPH vallen, kunnen voorlopig niet rekenen op bijkomende middelen en dat is jammer. Hun middelen komen uit een ander budget, maar de noden zijn er dezelfde. Nood aan kleinere leefgroepen, opvang op maat en een stijgende vraag. Wij roepen de Vlaamse regering op om voor die voorzieningen een gelijkaardige inspanning te doen.

Hendrik Delaruelle: “We rekenen erop dat de komende jaren verdere bijkomende investeringen naar de jeugdhulp gaan, inclusief de CKG’s en de voorzieningen voor jongeren met een beperking. De sector heeft de voorbije weken een cruciale rol gespeeld in het bestrijden van de coronacrisis en heeft bewezen dat ze zeer flexibel en efficiënt kan omspringen met overheidsmiddelen. Jongeren werden zeven dagen op zeven opgevangen in moeilijke omstandigheden. We zijn heel tevreden dat de minister die inspanningen erkent. Nu moeten de middelen ook volgen.”