BTW energiefactuur terug naar 21%: wij kaarten het aan

Printervriendelijke versiePDF version

BTW op energiefactuur voor residentiële welzijnsorganisaties terug naar 21%: wij kaarten het aan bij minister Van Peteghem

 

Sinds 1 juli 2023 zijn de voorwaarden voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor energie gewijzigd en kan dit enkel toegepast worden voor het niet-zakelijk gebruik van energie. Bij zakelijk gebruik zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn, maar wel gekoppeld aan lagere accijnzen.

Zakelijk gebruik betreft het gebruik voor een economische activiteit van een bedrijf ongeacht het oogmerk of het resultaat van die economische activiteit en ongeacht de aard van het bedrijf. Het beschikken over een ondernemingsnummer wijst op het zakelijke aspect, maar dit is slechts een vermoeden dat de gebruiker kan weerleggen door een verklaring aan de leverancier te bezorgen dat zijn verbruik overwegend niet-zakelijk is.

Die verklaring luidt als volgt: “Dit contract is afgesloten met het oog op een levering [van aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof/elektriciteit] voor overwegend niet-zakelijk gebruik in de zin van artikel 420, § 5, van de programmawet van 27 december 2004.”

Wij zijn van mening dat het gebruik van energie in welzijnsorganisaties, die op residentiële wijze zorg verlenen, overwegend niet-zakelijk is. Het is energie die wordt aangewend in het kader van het permanent wonen en leven van de bewoners in de organisatie.

Afhankelijk van het regelgevend kader inzake financiering worden de woon- en leefkosten in dergelijke organisaties doorgerekend aan de bewoner. De hoge energieprijzen zorgen daar voor een toename van de woon- en leefkosten, wat zorgt voor een discriminerende situatie t.o.v. de persoon met een ondersteuningsnood die thuis woont en energie geleverd krijgt aan 6% btw. Organisaties bij wie een dergelijke doorrekening niet gebeurt (of omdat de regelgeving het niet toelaat) komen in financiële problemen, wat ook blijkt uit een analyse van de recentste jaarrekeningen.

We hebben daarom per aan brief aan minister Vincent Van Peteghem gevraagd om voor residentiële welzijnsorganisaties het gebruik van de verklaring rond niet-zakelijk gebruik, zoals vermeld in de circulaire 2023/C/65 FAQ, formeel te willen bevestigen.