VIA6: Definitief deelakkoord over koopkracht

Printervriendelijke versiePDF version

Deze ochtend sloten de sociale partners en de Vlaamse regering een akkoord over de koopkrachtverhoging in de social-profitsectoren. Er komt een structurele loonsverhoging, maar ook een eenmalige consumptiecheque van €300. Dit akkoord is een concretisering van het voorakkoord dat op 24 november 2020 werd afgesloten (VIA6) en zorgt voor een significante opwaardering van het loon voor wie in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren werkt.

Met dit akkoord toont de Vlaamse regering haar warm hart voor de sectoren die in de frontlinie staan tijdens deze coronacrisis. Onze mensen verdienen dat. Zo zorgen we er voor dat deze beroepen in de toekomst aantrekkelijk blijven en we in Vlaanderen kunnen blijven excelleren op vlak van zorg en welzijn voor wie het nodig heeft.

Consumptiecheque

De medewerkers in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren (paritaire comités 330, 331, 318.02 en 319.01) zullen begin 2021 allemaal een consumptiecheque krijgen van omgerekend €300 per vte.

Nieuw loonmodel

Het huidig akkoord tekent ook de contouren uit van een ambitieus loonmodel dat zal zorgen voor een harmonisering tussen alle zorg- en welzijnssectoren. Dankzij dit kader zetten deze sectoren een belangrijke stap vooruit om de instroom van nieuwe medewerkers te garanderen.
Dit loonmodel zal er onder andere voor zorgen dat de aanvangsweddes erop vooruitgaan en dat de jaarlijkse anciënniteitsverhogingen worden opgetrokken naar een loopbaan van 35 jaar (vandaag worden de anciënniteitsstappen geplafonneerd na een loopbaan van 27 jaar). De lonen in de zorg- en welzijnssectoren zullen zo dus sterker stijgen in het begin van de loopbaan, wat belangrijk is voor de attractiviteit van de beroepen.

PC 330 (onder andere centra voor ambulante revalidatie)
In de gezondheidszorg- en ouderenzorgsectoren werd er al een nieuw loonmodel uitgewerkt. Daarom kunnen de barema’s hier volledig aangepast worden aan dit loonmodel vanaf 1 april 2021 (te verrekenen in de loonbrief van juli). Voor het eerste kwartaal wordt er al een eerste toeslag voorzien zodat alle medewerkers hun koopkracht zullen zien stijgen vanaf begin 2021.
Alle medewerkers die niet in dit nieuwe loonmodel stappen (bijvoorbeeld omdat hun huidige barema’s hoger liggen dan afgesproken binnen IFIC), krijgen in het tweede kwartaal opnieuw dezelfde toeslag als in het eerste kwartaal. Op deze manier krijgt ook hun koopkracht een extra stimulans in 2021.

PC 331 (onder andere sector personen met een handicap, jeugdhulp, gezinsondersteuning en kinderopvang

De sociale partners werken voor deze sectoren zoals afgesproken nog een nieuw loonmodel uit. In afwachting hiervan voorziet dit akkoord voor alle medewerkers al een loonsverhoging van minimaal 1,7%.
Voor bepaalde ‘focusfuncties’ wordt er nog een extra inspanning geleverd om de harmonisering tussen de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren en de attractiviteit van de beroepen op de arbeidsmarkt te garanderen. Het gaat hier onder andere over verzorgenden en verpleegkundigen, het logistieke personeel, opvoeders, begeleiders en kinderverzorgers.

Kwaliteitsluik

Zoals bepaald in het voorakkoord zal het luik kwaliteitsmaatregelen van VIA 6 in de loop van januari 2021 verder onderhandeld worden.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

)
De sociale partners werken voor deze sectoren zoals afgesproken nog een nieuw loonmodel uit. In afwachting hiervan voorziet dit akkoord voor alle medewerkers al een loonsverhoging van minimaal 1,7%.
Voor bepaalde ‘focusfuncties’ wordt er nog een extra inspanning geleverd om de harmonisering tussen de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren en de attractiviteit van de beroepen op de arbeidsmarkt te garanderen. Het gaat hier onder andere over verzorgenden en verpleegkundigen, het logistieke personeel, opvoeders, begeleiders en kinderverzorgers.
Kwaliteitsluik
Zoals bepaald in het voorakkoord zal het luik kwaliteitsmaatregelen van VIA 6 in de loop van januari 2021 verder onderhandeld worden.