Helden voor mens en planeet? Dat zijn jullie.

Printervriendelijke versiePDF version

Beste, 

Dank om volgende enquête (12') in te vullen: https://forms.office.com/e/j5ySQnepWf

De zorg- en welzijnssectoren vangen mee de fysieke, mentale en sociale gevolgen van de klimaatveranderingen en een vervuilde leefomgeving op. Uit deze bevraging willen we peilen hoe klimaat robuust je organisatie is zodat we ons aanbod beter kunnen afstemmen op jullie noden. Bovendien willen we graag te weten komen welke factoren jullie gestimuleerd hebben om de voorbije jaren acties te ondernemen. En welke factoren er voor gezorgd hebben dat jullie vastlopen of geen actie hebben kunnen ondernemen.

Hartelijk dank namens Veerle Leroy  medewerker duurzaamheid, klimaatcoach

veerle.leroy@kenniscentrumwwz.be , +32 2 414 15 85 - Maandag, dinsdag en donderdag

Klimaattransitie een kluwen? Wij begeleiden jouw organisatie.

voor alle bijkomende info: Kenniscentrum WWZ vzw  Lakensestraat 76 bus 2  - 1000 Brussel - www.kenniscentrumwwz.be 

LIKE | LINK | TWEET  - Altijd nieuwsgierig?  - Ben jij al abonnee van onze CAHIER? 

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw - 0896.225.857 | RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel