Nieuwe aanpak van personen met een handicap is een feit!

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond stelt vrijdag 23 januari 2015 op een inspiratiedag te Wilrijk de vernieuwde ondersteuning van personen met een handicap voor.

Om voor de voorzieningen die personen met een handicap ondersteunen het pad te effenen naar de persoonsvolgende financiering schakelen ze nu al over naar een heel andere aanpak, nl. het Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM).

FAM biedt de voorzieningen een regelluw kader waarmee ze meer vraaggestuurd en inclusief werken. Zij  gaan als sociale ondernemers aan de slag en voeren een modern personeelsbeleid.

In 2014 gingen 35 voorzieningen aan de slag, dit jaar volgen de anderen. Om onze leden op deze omschakeling voor te bereiden en hen van elkaar te laten leren, organiseren we morgen een inspiratiedag. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) schetst het kader waarmee gewerkt kan worden en daarna worden praktijkervaringen uitgewisseld: welke nieuwe zorgtrajecten kunnen ontstaan, wat zijn de effecten op de personeelsinzet, hoe betrek je de raad van bestuur, gebruikers en medewerkers bij dit veranderingsproces, welke ruimte ontstaat er voor samenwerkingsverbanden binnen en buiten de sector, welke nieuwe denkpistes ontstaan voor het patrimoniumbeheer en hoe speel je in op de veranderende financieringsstromen. Een boeiende verzameling!

 

Persmensen kunnen terecht bij Frank Cuyt, algemeen directeur (0477 75 31 90). Voor directe praktijkvoorbeelden kan u contact opnemen met Eric Avonts (0485 60 83 53) of Geert Stroobant (0478 39 31 82).