Herwaardering kinderopvang dringender dan ooit

Printervriendelijke versiePDF version

Herwaardering kinderopvang dringender dan ooit 

Bijna 4.000 openstaande vacatures in de kinderopvang, dat zijn er net geen 1.000 meer dan vorig jaar. Het beroep van kinderbegeleider is sinds begin dit jaar zelfs een erkend knelpuntberoep. Als Vlaams Welzijnsverbond kaarten we dit probleem al jaren aan. Volgens ons is een hoogdringende opwaardering van het beroep cruciaal in het vinden van een oplossing. Dat kan onder meer door technische en bachelorprofielen aan te trekken. Daarnaast moeten opleiding en praktijk beter op elkaar afgestemd worden. Het Vlaams Welzijnsverbond rekent dan ook op actie van de verantwoordelijke ministers van Welzijn en Onderwijs.

De cijfers van de VDAB spreken voor zich. Jaar na jaar wordt het moeilijker om nieuwe collega’s te vinden in de kinderopvang. Op drie jaar tijd is het aantal openstaande vacatures bijna verdubbeld, van 2.167 in augustus 2018 naar 3.887 vorige maand.

Voor die grote toename zijn verschillende oorzaken aan te duiden. De rode draad is evenwel een gebrek aan waardering. Onder meer de beeldvorming van het beroep loopt helemaal fout. Zo worden kinderbegeleiders nog te vaak bestempeld als ‘kinderverzorgers’. Hendrik Delaruelle van het Vlaams Welzijnsverbond wijst op de belangrijke pedagogische rol die kinderbegeleiders hebben: “Zorgen voor kinderen en ontwikkelings-stimulerend actief zijn met kinderen zijn inherent met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Zeker in kinderopvang zijn we er ons toch al langer van bewust dat beide elementen evenwaardig deel uitmaken van de pedagogische omgeving waarin kinderen dagelijks vertoeven.” We moeten dus af van het idee dat kinderbegeleiders louter opvang bieden en instaan voor de fysieke zorgen van kinderen. Hun pedagogische rol moet meer zichtbaar gemaakt worden, waardoor we mensen met diverse profielen kunnen aantrekken. 

Om sterke mensen aan te trekken, hebben we sterke opleidingen nodig. De hervorming van het secundair onderwijs is volop aan de gang. Laat deze noodkreet dan ook de aanleiding zijn om de opleiding van toekomstige kinderbegeleiders beter te laten aansluiten met de praktijk. Vaak blijken startende kinderbegeleiders over onvoldoende competenties te beschikken om meteen aan de slag te kunnen gaan. En net omdat de werkdruk zo groot is, ontbreekt vaak de tijd en de omkadering op de werkvloer om hen te coachen en te begeleiden. We vragen dan ook naar mogelijkheden en middelen om ook mensen met een technische en bacheloropleiding in te zetten. Zo krijg je een grotere diversificatie op de werkvloer, vermijd je een vlakke loopbaan en bied je omkadering aan je medewerkers.

Het schrijnend gebrek aan erkenning bleek ook nog maar eens tijdens de afgelopen vaccinatiecampagne. De kinderopvang was toen essentieel voor de economie en diende absoluut open te blijven. Onthaalouders, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangvoorzieningen stonden daardoor volop in de frontlinie. Maar tijdens de vaccinatiecampagne was de kinderopvang plots niet zo meer cruciaal, de sector ontbrak zelfs op de lijst van essentiële beroepscategorieën. Een kaakslag voor de duizenden kinderbegeleiders die zich maandenlang uit de naad hebben gewerkt.

We kaartten onze bekommernissen eerder deze week nog aan bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Ook zijn collega Ben Weyts is op de hoogte. We willen dat deze problematiek dan ook hoog op de politieke agenda komt te staan. Zeker nu ook de aantrekkelijke loons- en arbeidsvoorwaarden in het onderwijs zorgen voor een nog grotere uitstroom.