Zorg en welzijn kraken, maar plooien niet!

Printervriendelijke versiePDF version

ZORG EN WELZIJN KRAKEN

De vierde coronagolf hakt bijzonder zwaar in op zorg en welzijn. De ene na de andere kinderopvang moet de deuren sluiten, voorzieningen kampen met corona-uitbraken en medewerkers vallen met bosjes uit. In sommige voorzieningen zit momenteel 1 op de 10 medewerkers thuis omwille van ziekte of quarantaine. Volgens Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, wordt de druk op zorg en welzijn, die door het personeelstekort al bijzonder hoog was, dan ook stilaan onhoudbaar.

Tsunami aan wanhoopskreten

De mailbox van Hendrik Delaruelle loopt momenteel over met wanhoopskreten uit zorg en welzijn. “Eindelijk zijn de maatregelen een beetje verstrengd, maar dat was dan ook hoogdringend. Niemand wil dat de deuren opnieuw op slot gaan, maar zoals het nu gaat kan het absoluut niet verder. Zorg en welzijn kraken momenteel. Heel wat medewerkers zitten echt op hun tandvlees.” 

Boosterprik

Volgens Elke Van Damme, directeur van kinderdagverblijf Familia in Genk, is de situatie nog nooit zo erg geweest als nu. “Het is de zwaarste periode sinds de start van de coronapandemie. Begin deze week zaten 10 van de 80 begeleiders thuis omwille van ziekte of quarantaine. Van de 17 leefgroepen moesten we er 4 sluiten”. Volgens haar moet de kinderopvang dan ook absoluut prioriteit krijgen voor de derde prik. 

Sfeer van onvoorspelbaarheid

Alhoewel niemand terug wil naar een lockdown is het gevolg van de eerdere versoepelingen wel dat er nu overal besmettingen zijn. De succesvolle vaccinatiecampagne zorgt er gelukkig wel voor dat zowel medewerkers als gebruikers minder ziek worden. Maar ziek of niet, toch zitten heel wat medewerkers thuis na een positieve test of omwille van een hoogrisicocontact. “Je weet nooit wie er morgen op de werkvloer zal verschijnen. Het is werken in een sfeer van onvoorspelbaarheid”, zegt Cyriel Craeghs, algemeen directeur bij Jeugdhulp Don Bosco. “We zitten echt op de limiet. Onze medewerkers moeten nu veel meer uren presteren om al die uitvallers op te vangen. Eén van mijn teams heeft dit jaar alleen al 600 overuren gepresteerd.”

Sociaal isolement

En het is niet alleen zwaar voor de medewerkers. De vele uitbraken treffen ook de zwaksten. “Leg maar eens uit aan iemand met een verstandelijke beperking wat quarantaine is”, vertelt Evy De Geytere, directeur van Tordale, een voorziening voor volwassenen met een beperking. “Onze cliënten die in quarantaine zitten moeten nu veel meer zelf invulling geven aan hun dag, want contacten worden tot een minimum beperkt. Wij ondersteunen hen wel, maar ze zitten wel vaker alleen op hun kamer. Onze cliënten hebben het daar mentaal zeer moeilijk mee.”

Ondersteuning voor getroffen sectoren

Hendrik Delaruelle roept iedereen dan ook op “om de huidige maatregelen nauwgezet op te volgen en zich te laten vaccineren. Indien nodig, moeten die maatregelen opnieuw verstrengd worden.” De welzijnssectoren vragen ook dat de overheid de enorme problemen binnen zorg en welzijn erkent. “Onder andere door de toekenning van de boosterprik in de kinderopvang, financiële compensatie waar nodig en het aanvaarden van flexibiliteit in de werking als gevolg van personeelsuitval. We komen handen te kort en dat heeft, daar kunnen we niet omheen, gevolgen voor de werking.”