Extra middelen voor welzijn in Vlaanderen zijn belangrijke eerste stap

Printervriendelijke versiePDF version

 

Samen met de Septemberverklaring van de Vlaamse regering zijn ook de onderhandelingen voor een nieuw Via-akkoord defintief uit de startblokken geschoten. De Septemberverklaring geeft meteen ook een budgettair kader van 538 miljoen extra middelen voor de Vlaamse welzijnssectoren. Het Vlaams Welzijnsverbond beschouwt dit als een belangrijke eerste stap om zorg en welzijn in Vlaanderen te herwaarderen. Het extra budget zal niet alle noden kunnen lenigen, maar we maken ons sterk dat we hiermee wel belangrijke vooruitgang kunnen boeken.

In de onderhandelingen blijven we hameren op de speerpunten die we in onze informatief hebben meegegeven. Dit is oa betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor al onze medewerkers en een betere omkadering om werkdruk te verminderen. Tegelijkertijd blijven we pleiten voor uitbreidingsbeleid om de wachtlijsten te verminderen.

Uiteraard willen we een gelijkwaardige behandeling van alle Vlaamse welzijnssectoren.