Welzijn geen taak meer voor de provincies

Printervriendelijke versiePDF version

Geen komkommertijd in de politiek. Op 17 juli 2015, een jaar na het regeerakkoord, keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet goed over de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies. De provincies verliezen hun persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, cultuur en welzijn. Grondgebonden bevoegdheden zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en economie blijven provinciale taken. Voor het beleidsdomein Welzijn zal Vlaanderen zelf heel wat taken en bevoegdheden voor haar rekening nemen. Lees de reactie van Leen Dries van de dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Antwerpen op Sociaal.Net.