Nieuwjaarswensen van voorzitter Chantal Van Audenhove

Printervriendelijke versiePDF version

 

De eerste De Facto van het jaar is een goede gelegenheid om iedereen van u het allerbeste toe te wensen. Een goede gezondheid krijgt in deze tijden terecht de eerste plaats en ik gebruik het begrip “gezondheid” niet alleen voor fysieke gezondheid, maar uiteraard ook voor een goed welbevinden in je gezin, familie, sociale en werkomgeving.

Daarnaast is het begin van een nieuw jaar ook een moment om stil te staan bij de bijzondere tijden waarin we leven. Sedert maart 2020, nu bijna 2 jaar geleden is er immers veel veranderd. We hebben veel verloren en bovenal hebben velen het leven verloren of is hun gezondheid zwaar gehavend door het virus. Anderen hebben hun inkomen verloren of vinden hun draai niet meer in hun gewone, normale omgeving en raken hierdoor mentaal onder druk.

Het kost ons allemaal veel moeite om de draad van het leven op te nemen. Steeds weer komen er golven en nieuwe varianten in de weg. Maar tegelijk loont het ook de moeite, de moeite om stil te staan bij een aantal essentiële aspecten van ons bestaan op deze wereld waar covid ons mee confronteert.

Kwetsbaarheid is niet meer vooral een kenmerk van de doelgroep van de sectoren waar we voor staan. Het is een kenmerk dat we allemaal delen.  En de kwetsbaarheid die we allemaal delen dwingt ons ertoe om het collectieve meer op de voorgrond te plaatsen.  Wat van belang is voor anderen, voor onze geliefden, maar ook voor onze buren, collega’s en de samenleving als geheel is stilaan een belangrijke drijvende kracht geworden voor ons doen en laten. En misschien evolueren we hierdoor als maatschappij toch stilaan stap voor stap van een sterk individualistische cultuur naar een cultuur met meer prioriteit voor het collectieve, voor wat ons samen aanbelangt. 

Covid is geen lokaal probleem, maar bovenal een confrontatie met globale thema’s van wereldwijde veiligheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid.  Waar nieuwe oplossingen nu meer dan ooit ter tafel kunnen komen. Geen enkele organisatie ontsnapt er vandaag aan om alles in vraag te stellen en keuzes te maken. Weg van het vertrouwde worden nieuwe stappen gezet in overeenstemming met de noden waarvan we ons bewust geworden zijn doorheen de crisis.

Voor 2022 wens ik dus niet noodzakelijk de weg terug naar het normale van 2019. Laat ons sterk en veerkrachtig samen zoeken naar de weg van veranderingen die leidt naar een beter bestaan voor ons allen. Zoals Amanda Gorman dit beschreef in een nieuwjaarsgedicht naar aanleiding van de covidcrisis.

"We must always pave a way forward.

This hope is our door, our portal.

Even if we never get back to normal,

someday we can venture beyond it,

to leave the known and take the first steps.

So let us not return to what was normal,

but reach toward what is next."

 

Van harte,

Chantal Van Audenhove