Online kick-off moment wetenschappelijk onderzoek op dinsdag 23 januari 2024

Printervriendelijke versiePDF version

Ontwikkeling van een zorgpad binnen de jeugdhulp voor kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen

Kinderen  en  jongeren  met  ernstige  gedrags-  en  emotionele  problemen  bevinden  zich  op  de  dwarsdoorsnede  tussen de sectoren binnen jeugdhulp (VAPH, Opgroeien, GGZ). In dit onderzoek willen onderzoekers vanuit de universiteit van Gent in opdracht van het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap  zicht krijgen op de concrete ondersteuning en de trajecten in de Vlaamse jeugdhulp die deze kinderen en jongeren lopen.Daarnaast wenst het onderzoek licht te werpen op de werkzame factoren en methodieken binnen de hulpverlening voor deze doelgroep.
Vier onderzoeksvragen staan centraal:
(1) Wat is de aangewezen hulpverlening voor kinderen en jongeren met ernstige GES?
(2) Hoe verloopt de toeleiding voor intensieve ondersteuning voor kinderen en jongeren met ernstige GES in Vlaanderen (NRTJH)?
(3) Welke ondersteuning wordt concreet geboden aan deze kinderen en jongeren op basis van bestaande trajecten?
(4) Hoe kan deze hulpverlening vertaald worden naar het bredere hulpverleningslandschap?
Om  deze  vragen  te  beantwoorden,  zullen  naast  literatuuronderzoek,  interviews  en  focusgroepen  ook  diepgaanderetrospectieve trajectanalyses plaatsvinden. Het onderzoek kan mee input geven aan de ontwikkeling van adviezen voor de(jeugd)hulpverlening én de ontwikkeling van een zorgpad over deze trajecten.
Tijdens het kick-off moment geven we meer uitleg over de aanleiding van het onderzoek, de context, de doelstellingen en de opzet van de studie. Tenslotte wordt ook meer informatie gegeven over hoe jullie kunnen bijdragen aan dit onderzoek.
 
Programma
12u        Context en aanleiding van het onderzoek - Sven Pans & Dries Bleys, VAPH
12u10    Geblokkeerde ontwikkelingstrajecten - Stef Decoene, directeur zorg en organisatie OOOC Kompas
12u30    Opzet van het wetenschappelijk onderzoek - Heleen Van hove, Vakgroep Orthopedagogiek, UGent
12u50    Vragen publiek
 
Waar? Online, via MS Teams
Voor wie? Medewerkers en voorzieningen die ervaring
hebben in de begeleiding en ondersteuning van
kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en
emotionele stoornissen
Deze activiteit is gratis. Inschrijven kan via deze link (tot 22/1).
Deelnemen kan via deze link.
Dit onderzoek loopt in opdracht van het VAPH en SWVG en wordt uitgevoerd door de vakgroep Orthopedagogiek (UGent)
Contactpersonen: Heleen.vanhove@ugent.be; Stijn.Vandevelde@ugent.be