Feedback: Statutaire Algemene Vergadering van 15 december 2015

Printervriendelijke versiePDF version

Gisteren 15 december 2015 vond de algemene statutaire vergadering van het Vlaams Welzijnsverbond plaats in Passage 44 te Brussel.

Een belangrijke vergadering voor de vereniging omdat beslist werd over de koers dat het Vlaams Welzijnsverbond de komende jaren zal varen. Het beleidsplan “Wissels naar 2020. Waardengedreven en welzijnsgericht ondernemen” werd door de vergadering bij gewone stemming unaniem goedgekeurd.

De nieuwe berekeningswijze die omwille van het wegvallen van de vroegere parameters voor het berekenen van de ledenbijdrage werd uitgewerkt, werd aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Volgens de statuten van het Verbond is een twee-derde aanwezigheid van de leden vereist om geldig te beslissen. Deze twee-derde aanwezigheid werd ruimschoots behaald omdat massaal volmacht werd gegeven. Bij gewogen stemming werd de nieuwe berekeningswijze ledenbijdrage met 95% goedgekeurd.

Nadat de nieuwe berekeningswijze ledenbijdrage werd goedgekeurd, werd ook de begroting 2016 voorgelegd. Deze werd bij gewone stemming goedgekeurd op twee onthoudingen na.

We danken de leden voor hun vertrouwen in onze vereniging.
Samen gaan we voor een slagkrachtig Vlaams Welzijnsverbond.

We wensen jullie een gelukkig en gezond 2016 toe, zowel in de organisatie als in uw persoonlijk leven.

 

Hendrik Delaruelle
algemeen directeur
  Jan Renders
algemeen voorzitter