Memorandum 2019: samen werk maken van welzijn

Printervriendelijke versiePDF version

Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van mei 2019 formuleerden we enkele aanbevelingen voor de politieke partijen. We willen hen stimuleren om sámen met het middenveld werk te maken van welzijn, zodat we voor iedereen kwaliteitsvolle ondersteuning kunnen garanderen.

 

De aanbevelingen van het Vlaams Welzijnsverbond focussen op het recht op (gepaste) ondersteuning, welzijnsgericht ondernemen, vrijwilligerswerk en kwaliteitsvolle en toegankelijke dienst- en hulpverlening in voorzieningen in de (buitenschoolse) kinderopvang, jeugdhulp, gezinsondersteuning en ondersteuning van personen met een handicap. Daarnaast vormen partnerschap en intersectorale samenwerking belangrijke uitgangspunten van het memorandum, dat we als leidraad gebruiken in alle besprekingen met politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen en later ook bij de vorming van de nieuwe Vlaamse regering.

 

Je vindt het volledige memorandum als bijlage.