Kom je bij ons aan de slag als mentor of pedagogisch coach?

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond groeit. Eén van onze iets minder bekende taken is de ondersteuning van kinderbegeleiders en kinderopvanginitiatieven over heel Vlaanderen. En daarvoor zoeken we nog een paar gemotiveerde mentoren en coaches! 

 

Pedagogische coach

Voor de regio Gent zijn we op zoek naar een gedreven pedagogische ondersteuner die een kinderbegeleider gezinsopvang kan ondersteunen in situaties die moeilijker verlopen. Denk daarbij aan instrumenten uitwerken om competenties van kinderbegeleiders te identificeren, ondersteuning ter plaatse, coachen, samen naar oplossingen zoeken, ...Jullie werken samen met alle collega-pedagogische coaches en stemmen werking en aanpak op elkaar af.

 

Mentoren

De Vlaamse regering besliste recent extra budget in te zetten om de kinderopvang te versterken door de kindratio (d.i. het aantal kinderen per kinderbegeleider) te verlagen. Dit betekent dat extra gekwalificeerde kinderbegeleiders tewerkgesteld kunnen worden.

Gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt zal er extra ingezet moeten worden op zij-instroom, ook van personen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt en niet-beroepsactieven. Er is bijgevolg een overgangsperiode voorzien om te komen tot meer gekwalificeerde kinderbegeleiders. Om deze niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders te ondersteunen in hun traject tot het behalen van de kwalificatie en het bevorderen van de taalkennis Nederlands, worden hiervoor tijdens deze overgangsperiode extra mentoren ingeschakeld met specifieke projectsubsidies.

De pool gezinsopvang van het Vlaams Welzijnsverbond is op zoek naar mentoren groepsopvang in verschillende regio’s die bij haar leden kinderopvang met vergunning groepsopvang baby’s en peuters de kinderbegeleiders in een actief kwalificerend traject zullen ondersteunen.

 

Nog op dit ogenblik openstaande vacatures

Pedagische coach voor de regio Gent (50%)

Mentor groepsopvang baby’s en peuters Voor de regio Brugge – Knokke (50%)

Mentor groepsopvang baby’s en peuters voor West – Vlaanderen Regio Kortrijk – Roeselare 50% 

Mentor groepsopvang baby’s en peuters Voor de regio Gent (80%)