Personeel in Welzijn doorgelicht - Werkgevers staan voor grote uitdagingen

Printervriendelijke versiePDF version

Jaarlijks brengt het Vlaams Welzijnsverbond het personeel in de Vlaamse welzijnssector in kaart. Voor het jaar 2014 verwerkten we gegevens van 189 werkgevers uit de sectoren personen met een handicap, kinderopvang, jeugdhulp en gezinsondersteuning. Samen stellen ze bijna 21.000 werknemers tewerk of 47% van de totale tewerkstelling in de paritaire comités 319 en 331.
Wij bekijken de evolutie over de afgelopen vijf jaar en vatten de voornaamste vaststellingen samen. Waar mogelijk maken we de vergelijking met cijfers voor gans Vlaanderen. We voegen ook een projectie naar 2020 toe. Hieruit blijkt dat de sector voor grote uitdagingen staat. Verder laten wij hierover enkele relevante actoren uit het welzijnslandschap aan het woord.
De titel voor deze brochure ‘werkgevers in welzijn staan voor grote uitdagingen’ hebben wij niet zo maar gekozen. Met de vergrijzingsproblematiek, het belang van werkbaar werk en de diversiteit binnen het personeelsbestand sommen wij slechts drie van deze immense uitdagingen op.
Het Vlaams Welzijnsverbond gaat met deze cijfers aan de slag en hoopt dat de resultaten in de voorzieningen kunnen gebruikt worden voor de verdere uitbouw van het  medewerkersbeleid.

Hendrik Delaruelle
Algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond