Advies nr. 6

Printervriendelijke versiePDF version

Zorgzame ondernemers in de zorg.

Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties

 

De Ethische Commissie heeft eind 2009 haar zesde advies over "Zorgzame ondernemers in de zorg" afgerond. Dit advies werd op 23 februari 2010 door de Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond bekrachtigd. Hieronder vindt u de tekst van dit advies.

Het advies werd officieel bekendgemaakt aan de sector op een studiedag op 27 oktober 2010. U vindt hierbij de presentaties in pdf-formaat van enkele sprekers en workshopinleiders, nl.

- De voorstelling van het Advies door Stefaan Baeten

- De reflectie op het advies door Yvonne Denier

- Enkele presentaties uit de workshops

- Toelichting bij de Ethische audit door Stefaan Baeten

Naar aanleiding van deze studiedag verscheen een themanummer van het Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 35, nr. 317, juli 2011, met volgende bijdragen:

- Zorgzaam ondernemen in de zorg. Reflecties vanuit ethisch-economisch perspectief (Yvonne DENIER)

- “De welzijnssector heeft meer sociaal ondernemerschap nodig.” Een interview met Dirk Dalle (HEFBOOM)

- Hoe een leiderschapscharter kan bijdragen tot zorgzaam leiding geven. Een inbreng vanuit de Broeders van Liefde Leiderschapscharter (Raf DE RYCKE)

- In de kijker: Inclusie Invest CVBA-SO. Een nieuwe ondernemingsvorm voor zorgzame ondernemers in de zorg? (Willy VERBEEK en Paul CAES)

- Werken met een ethische audit. Enkele aandachtspunten (Fanny DE LANGHE en Fons GEERTS)

Hieronder vindt u een pdf van deze artikels.

 

 

Downloads