Ethische adviezen

Printervriendelijke versiePDF version

Adviezen van de Ethische Commissie

Hier vindt u een overzicht van de Ethische Adviezen van het Vlaams Welzijnsverbond. Je vindt er telkens de tekst van het advies, enkele achtergrondteksten en/of hulpmiddelen bij de implementatie.

De Raad van Bestuur heeft deze adviezen officieel goedgekeurd. Ze zijn niet bindend voor de aangesloten voorzieningen, maar hopelijk zijn ze wel inspirerend voor het uitwerken van eigen standpunten en goede praktijken.

Momenteel zijn volgende adviezen afgewerkt en gepubliceerd:

Advies 1: Opnamevrijheid - opnameplicht in particuliere welzijnsvoorzieningen

Advies 2: Omgaan met (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag

Advies 3: Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling in het welzijnswerk

Advies 4: Uw regels zijn de onze niet... Ethisch omgaan met grenzen en begeleidingsafspraken

Advies 5: De positie van de hulpverlener in welzijnsvoorzieningen: geprangd tussen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Advies 6: Zorgzame ondernemers in de zorg. Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties

Advies 7: Continuïteit van zorgrelaties

Advies 8: Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties

 

De meeste adviezen werden op een studiedag voorgesteld aan de sector en er verscheen telkens een themanummer van het Tijdschrift voor Welzijnswerk met de tekst van het advies en enkele begeleidende artikels of tips voor de implementatie in de eigen voorziening. Hieronder vindt u deze teksten terug.