Advies nr. 1

Printervriendelijke versiePDF version

Opnamevrijheid - opnameplicht in particuliere welzijnsvoorzieningen

 

De Ethische Commissie heeft eind 2002 haar eerste advies rond "Opnamevrijheid - opnameplicht in particuliere welzijnsvoorzieningen" afgerond. Dit advies werd in januari 2003 door de Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond bekrachtigd en via een Informatief (nr. 2003/044 van 26 maart 2003) aan alle leden overgemaakt. Hieronder vindt u de tekst van dit advies.

Het advies werd ook opgenomen in een themanummer van het Tijdschrift voor Welzijnswerk. (Jg. 27, nr. 251, april-mei 2003). 

 

Het Vlaams Welzijnsverbond gaf in 2016 een onderzoeksopdracht  aan het  Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven over opname- en begeleidingsplicht in de jeugdhulp en de sector ondersteuning van personen met een handicap. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Anne-Sophie Versweyvelt i.s.m. Prof. dr. Johan Put. Er is een digitale versie van het onderzoeksrapport te vinden op onze website.

Op sociaal.net verscheen een bijdrage met een samenvatting van de resulaten van de hand van Anne-Sophie Versweyvelt en Johan Put met als titel "Opname- en begeleidingsplicht in hulpverlening".

 

Downloads