Advies nr. 5

Printervriendelijke versiePDF version

De positie van de hulpverlener in welzijnsvoorzieningen: geprangd tussen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De Ethische Commissie heeft in juni 2008 haar vijfde advies over "De positie van de hulpverlener in welzijnsvoorzieningen" afgerond. Dit advies werd in oktober 2008 door de Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond bekrachtigd. Hieronder vindt u de tekst van dit advies.

Het advies werd officieel bekendgemaakt op een studiedag op 23 januari 2009. U vindt hierbij de presentaties van de sprekers op deze studiedag, nl.

- Roger Burggraeve - het ethisch luik

- Vital Bergmans - het juridisch luik

- Stefaan Baeten - het advies in de praktijk

Hierbij vindt u alvast twee hulpmiddlen voor de bespreekbaarheid:

- Tien stellingen uit het advies nr. 5

- Werken met een ethisch stappenplan - blanco formulier

We nemen ook de bijdragen over uit het themanummer van het Tijdschrift voor Welzijnswerk, dat naar aanleiding van de studiedag verscheen (TvW, jg. 33, nr. 302, september 2009).

Downloads