Advies nr. 4

Printervriendelijke versiePDF version

Uw regels zijn de onze niet... Ethisch omgaan met grenzen en begeleidingsafspraken

De Ethische Commissie heeft begin 2007 haar vierde advies rond "Ethisch omgaan met grenzen en begeleidingsafspraken" afgerond. Dit advies werd in april 2007 door de Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond bekrachtigd. Hieronder vindt u de tekst van dit advies.

Het advies werd officieel bekendgemaakt op een studiedag op 14 december 2007. Een verslag van deze studiedag werd gepubliceerd als themanummer van het Tijdschrift voor Welzijnswerk (jg. 32, nr. 291, april-mei 2008). U vindt de pdf (2,3 MB) van dit themanummer hieronder. Het bevat volgende bijdragen:

Edito: uw regels zijn de onze niet (Fons GEERTS)

Advies nr. 4: Uw regels zijn de onze niet. Ethisch omgaan met grenzen en begeleidingsafspraken (Ethische Commissie van het Vlaams Welzijnsverbond)

Ieder zijn goesting!? Over grensregels als voorwaarden tot vrij en zinvol samenleven (Roger BURGGRAEVE)

Conflicthantering: enkele pedagogische beschouwingen (Hans VAN CROMBRUGGE)

Belonen en straffen vanuit een pedagogische visie. Enkele nota’s uit de workshop van Hans Van Crombrugge (Frederik Haegeman en Linda Beirens)

Uw regels zijn de onze niet. Jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg over regels en afspraken (Kurt DE BACKER)

Over het invoeren en bijsturen van (leef)regels in voorzieningen. Aanbevelingen uit de praktijk van vzw Stijn (Evelien Devriese en Bert Lismont)

Leefregels en leefklimaat. Het belang van een positief leefklimaat om te leren leven met regels (Ann VERMASSEN)

Ook hulpverleners stoten wel eens op grenzen. Verslag workshop o.l.v. Daniël Janssens (Liliane Krokaert en Marcel De Beukeleer)

Regels en afspraken in een leefgroep voor mensen met een mentale handicap en gedrags- en emotionele stoornissen. Een praktijkverhaal (Fons Geerts)

Regels en afspraken in het kader van een risicomiddelen- of drugbeleid. Een praktijkvoorbeeld uit de Bijzondere Jeugdbijstand (Fons Geerts)

Regels, normen en waarden als hefboom voor het creëren van een positief leefklimaat (Geert STROOBANT)

Voorzieningen kunnen beroep doen op het Centrum voor Ethiek en Zingeving in het welzijnswerk (CEZ) voor ondersteuning bij de implementatie van het advies.

 

Downloads