Advies nr. 7

Printervriendelijke versiePDF version

Continuïteit van zorgrelaties

De Ethische Commissie heeft eind 2011 haar zevende advies over "Continuïteit van zorgrelaties" afgerond. Dit advies werd op 17 januari 2012 door de Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond bekrachtigd. Hieronder vindt u de tekst van dit advies.

Op 26 oktober 2012 werd het advies op een studiedag in Leuven voorgesteld aan de geïnteresseerde voorzieningen. Hieronder vindt u de presentaties van Arnold Schaek ("Carrousel der jeugdhulp"), Annemie Dillen over contextuele visie, van Dominiek Lootens ("Continuïteit van zorgrelaties"), van Elke Schillebeeckx ("Presentatie MFC Sporen) en van Jean-Pierre Vanhee over Integrale Jeugdhulp.

In het document "Het belang van betrouwbare zorgrelaties kan niet onderschat worden" worden de belangrijkste aanbevelingen uit het advies nog eens samengevat.

 

In juni 2013 verscheen een themanummer van het Tijdschrift voor Welzijnswerk (jg. 37, nr. 332, juni 2013) met volgende bijdragen:

- Edito: Het belang van betrouwbare zorgrelaties kan niet onderschat worden! (Fons GEERTS)

- Bij wijze van inleiding: het verhaal van een klein jongetje dat ingekneld raakte in het raderwerk van de jeugdhulp (Arnold SCHAEK)

- Ethisch Advies nr. 7: Continuïteit van zorgrelaties (Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond)

- Continuïteit van zorgrelaties: inbreng vanuit de gehechtheidstheorie (Greet GEENEN)

- Zorgdiscontinuïteit of de carrousel van de jeugdhulp… een fata morgana? (Arnold SCHAEK)

- Vier bouwstenen om te werken aan continuïteit. Verslag van enkele bijdragen op de studiedag van 26 oktober 2012 (Fons GEERTS)

Via deze link kunt u deze bijdragen downloaden of als pdf bekijken.

 

Downloads