ADVIES NR. 8

Printervriendelijke versiePDF version

Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties

De Ethische Commissie heeft begin 2016 de bespreking van haar achtste advies over “Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties” afgerond en de Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond keurde het op 22 november 2016 goed.

Dit nieuwe advies vormt als het ware een tweeluik met Advies nr. 2 over “Omgaan met (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag.” Dit advies uit 2004 ging vooral in op manieren om de professionele grenzen te bewaken. Advies nr. 8 wil reflecteren over de ethische mogelijkheden van lichamelijk handelen. Het vertrekt van de positieve insteek dat we allen ‘lichamelijk’ handelen en biedt een 10 punten-programma (tien aanzetten) om in voorzieningen een beleid hierrond uit te tekenen.

Hieronder vindt u de tekst van dit advies en een samenvatting van de resultaten van de enquête, waaraan eind 2011 ruim 120 medewerkers van voorzieningen deelnamen, en die gebruikt werd om het advies te onderbouwen.

Downloads