Advies nr. 2

Printervriendelijke versiePDF version

Omgaan met (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag

In de loop van 2003-2004 heeft de Ethische Commissie gewerkt aan een advies over "Omgaan met (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag". Dit advies werd op 15 juni 2004 door de Raad van Bestuur bekrachtigd en via een Informatief (nr. 2004/109 van 8 juli 2004) aan alle leden overgemaakt. Hieronder vindt u de tekst van dit advies.

Op 14 oktober 2004 werd het advies voorgesteld op een studiedag met als titel: "Horen, zien en... spreken". In een themanummer van het Tijdschrift voor Welzijnswerk (Jg. 28, nr. 264, december 2004) werd de integrale tekst van het advies opgenomen, evenals een aantal van de bijdragen op de studiedag. Omdat de gedrukte versie van dit themanummer uitgeput is, vindt u hieronder een pdf-bestand van de artikels.

Downloads