Zingeving en pastoraal

Printervriendelijke versiePDF version

In verschillende leden-voorzieningen is er een pastorale werking. Vrijgestelde of vrijwillige pastores proberen op een creatieve en eigentijdse wijze aanwezig te zijn in de voorziening. Vanuit een sterke inspiratie zijn zij gedreven om het leven van de bewoners, patiënten en hun familie te omringen met menslievende zorg en hebben zij aandacht voor de levensvragen, de angst en twijfels, maar ook voor het geloof, de hoop en de vreugde van mensen.

Deze pastoraal geëngageerde mensen kunnen voor ondersteuning bij hun concrete praktijk onder meer terecht bij Caritas Vlaanderen.

Er werd ook een “Beroepsgroep voor pastores in de gezondheids- en welzijnszorg” opgericht. Deze werkt onder meer aan een statuut voor pastores, met aandacht voor hun professionaliteit, de band met de kerkgemeenschap en de zorgvoorzieningen en de aantrekkelijkheid van het beroep.

En er is "Pastorale Perspectieven", een driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores uit de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen. Bedoeling is ervaringen, vragen en inzichten over het pastorale handelen uit te wisselen, de reflectie over pastorale zorg te stimuleren en te voeden en een bijdrage te leveren aan de competentie en de professionaliteit van pastores.

Meer info over beroepsgroep en vaktijdschrift vindt u op de Elisabethwebsite.