Afkortingen

@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Afkorting Omschrijving
VAP Vrijstelling van arbeidsprestaties
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VARIO Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen
VASGAZ Het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg
VBJK Vormingscentrum voor de Begeleiding van het Jonge Kind
VBO Verbond van Belgische Ondernemingen
VCOK Vlaams Comité voor de Opvoeding van het Jonge Kind
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Verso Vereniging voor Social Profit Ondernemingen
VESOC Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité
VESOFO Vereniging der Sociale Fondsen uit de social profit sector
VFG Vlaamse Federatie Gehandicapten
VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VGR Vlaamse Gezondheidsraad
VHM Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
VIA Vlaams Intersectoraal Akkoord
VIBEG Vormingsinstituut voor Begeleiding van Gehandicapten
VIP Vlaamse Inschakelingspremie
VIPA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
VIVO Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social-Profit
VIW Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk
VK Vertrouwenscentra Kindermishandeling
VLAB Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen
VLAMAB Vlaamse Federatie voor Managementondersteuning in Beschutte Werkplaatsen
VLAREM Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning
Vleva Vlaams Europees Verbindingsagentschap
VLOD Vormingsleergang voor Opvoeders in Dienstverband (nu VSPW)
VLOR Vlaamse Onderwijsraad
VOHI Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen
VOI Vlaamse Openbare Instelling
VOP Vlaams OndersteuningsPremie
VRIJW Vrijwilligerswerk
VSB Vlaamse Sociale Bescherming
VSKO Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs
VSPW Vormingsleergang voor Sociaal-Pedagogisch Werk

Pagina's