Afkortingen

@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Afkorting Omschrijving
PAB Persoonlijke Assistentiebudget
PC Paritair Comité
PC 319.01 Paritair subcomité van de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen
PC 330 Paritair Comité voor de Gezondheidsinrichtingen en diensten
PC 331 Paritair Comité voor de Vlaamse Welzijns- en gezondheidsinstellingen
PEC Provinciale Evaluatiecommissie
PGB Persoonsgebonden Budget
PHOS Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking
PK provinciaal kantoor
PMH Personen met een handicap
PMV Participatiemaatschappij Vlaanderen
POS Problematische Opvoedingssituatie
POW Pluralistisch Overleg Welzijnswerk
PPP Positive Parenting Program ( Tripple P)
PR Public Relations
PTP Persoonlijke Toekomstplanning
PVB Persoonsvolgend Budget
PVF Persoonsvolgende financiering
PVT Psychiatrisch Verzorgingstehuis
PW permanente werkgroep
PWA Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
PZ Psychiatrisch Ziekenhuis