Afkortingen

@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Afkorting Omschrijving
BBB Beter Bestuurlijk Beleid
BBC Bijzondere Bijstandscommissie
BBTK Bond der Bedienden, Technici en Kaders van België
BCBS Belgische Confederatie van Blinden en Slechtzienden
BECOPRIVE Belgische Confederatie voor Private Inrichtingen
BHV budgethoudersvereniging
BKO Buitenschoolse Kinderopvang
BLO Buitengewoon Lager Onderwijs
BOB basisondersteuningsbudget
BOKDV Buitenschoolse opvang bij een kinderdagverblijf
BOS Bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting van schoolbesturen
BS Belgisch Staatsblad
BSO Beroeps Secundair Onderwijs
BT BegeleidingsTehuis
BTC bijzondere technische commissie
BuBaO Buitengewoon Basisonderwijs
BuSO Buitengewoon Secundair Onderwijs
BVR Besluit van de Vlaamse Regering
BW Beschermd Wonen - Beschut Wonen - Begeleid Wonen - Beschutte Werkplaats - Begeleid werken
BZW Begeleid Zelfstandig Wonen