Afkortingen

@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Afkorting Omschrijving
EASPD European Association of Service Providers for People with Disabilities
EFQM European Foundation for Quality Management
EKCYP European Knowledge Centre for Youth Policy
ERW elektronische rolwagen
ESF Europees Sociaal Fonds
EU Europese Unie
EVA Extern Verzelfstandigd Agentschap (Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid)
EVC Erkennen van Verworven Competenties
EVV Expertisecentrum voor Val- en Fractuurpreventie
EXPOO Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning