Afkortingen

@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Afkorting Omschrijving
OBC Observatie- en Behandelingscentrum
OCIV Overlegcentrum voor de Integratie van Vluchtelingen
OCJ Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
ODB-units observatie-, diagnose- en behandelingsunits
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OOOC Onthaal-, Oriƫntatie en ObservatieCentrum
OOTB Overleg Opleiding en Tewerkstelling Brussel
OP GGZ Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg
OPH Ondersteuning van Personen met een Handicap
ORF orthopedische fiets
OS Overleg Schuldoverlast
OSBJ OndersteuningsStructuur Bijzondere Jeugdzorg
OTA OndersteuningsTeam Allochtonen
OVAM Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
OVB Orde van de Vlaamse Balies