Afkortingen

@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Afkorting Omschrijving
SALK Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat
SAR Strategische Adviesraad
SD Sectoraal DirectiecomitéSyndicale Delegatie
SDA snel degeneratieve aandoeningen
SEN Steunpunt expertisenetwerken
SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
SFVOHI Sociaal Fonds der Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen
SIS Support Intensity Scale
SLN Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling
SM Sociale Maribel
SMART Specifiek, Meetbaar, Aanvaard, Realistisch, Tijd Principe dat dient gebruikt te worden bij de formulering van operationele doelstellingen
SMK Sectorspecifieke Minimale Kwaliteitseis
SO Secundair Onderwijs
Sociare Socioculturele werkgeversfederatie
SOL speciale onderwijsleerhulpmiddelen
SVK Sociaal Verhuurkantoor
SWOT SamenWerkingsOvereenkomst Thuisbegeleiding